ijp prahova

Inspectoratul General al Poliției Române a scos la concurs postul de șef al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova iar examenul a fost programat în data de 24 noiembrie. Până acum se știe că doar comisarul șef Eduard Mirițescu, cel care asigură interimatul la comanda IJP Prahova, din luna februarie a acestui an, și-a depus dosarul de candidatură. Ultima zi de înscriere este este 2 noiembrie ora 16.00.

 

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii, conform IGPR:

să fie ofiţeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:

- studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă

 

sau

- studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna") într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.

să aibă pregătirea de specialitate:

 

- cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management.

sau

studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna" într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică. 

 

sau 

- studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management.

să fie declaraţi «apt medical» şi «apt» la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

să deţină gradul profesional de minim subcomisar de poliţie;

să aibă vechime în muncă / din care în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională : 7 ani/ 5 ani;

să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;

să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;

să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului.

Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota șapte. În cazul în care mai mulți candidai care concurează pe același post vor avea note identice, va fi declarat admis cel careare o vechime mai mare în studiile necesare postului scos la concurs.