marcel pavaleanu

Marcel Cristian Păvăleanu, fostul angajat al Secretariatului General al Guvernului, a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare, fiind găsit vinovat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada septembrie-decembrie 2005.

 

Instanța de fond l-a obligat pe Păvăleanu  la plata către AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PRIN DGFP PRAHOVA a sumei de 1.896.194 lei, prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului, la care urmează să se adauge obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit Codului de procedură fiscală. Decizia Tribunalului nu este definitivă și a fost deja atactă de Păvăleanu la Curtea de Apel Ploiești care a stabilit astăzi, vineri, 7 octombrie, un prim termen de judecată.

Păvăleanu mai este inculpat într-un alt dosar de evaziune fiscală, alături de nume grele din mediul de afaceri din Prahova. Este vorba despre a celebrul dosar numit de presă "ALEXE-PĂVĂLEANU", în care inculpați sunt, printre alții controversatul om de afaceri, Răzvan Alexe, dar și administratorii unor mari firme de construcții care au avut contracte cu CJ Prahova.

 

Acest din urmă dosar, deferit justiției în martie 2014 se judecă încă la Tribunalul Prahova.

Prezentăm mai jos soluția instanței de fond:

În aplicarea dispoziţiilor art. 5 C.penal, constată legi penale mai favorabile inculpatului PĂVĂLEANU MARCEL CRISTIAN, Codul penal 1969 şi Legea 241/2005 în varianta anterioară modificării aduse prin Legea 50/2013. În baza art. 386 C.p.p., dispune schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului PĂVĂLEANU MARCEL CRISTIAN, din infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, în infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969. În baza art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.penal 1969, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, alin. 2, art. 76 alin. 1 lit. b C.penal 1969, condamnă pe inculpatul PĂVĂLEANU MARCEL CRISTIAN, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă din perioada septembrie-decembrie 2005. În baza art. 65 alin. 2 C.penal 1969 aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev de art. 64 lit. a teza a II-a, b, c (respectiv dreptul de a desfăşura activităţi de administrare în cadrul unei societăţi comerciale), pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.71 C.pen. 1969 interzice drepturile prev. de art.64 lit. a teza a II-a, b,c (respectiv dreptul de a desfăşura activităţi de administrare în cadrul unei societăţi comerciale) C.pen. anterior, pe perioada executării pedepsei. În baza art. 861 alin. 2 C.penal 1969 dispune suspendarea executării pedepsei, sub supraveghere, pe un termen de încercare compus potrivit art. 862 alin. 1 C.penal 1969, din cuantumul pedepsei aplicate la care adaugă un interval stabilit de instanţă de 5 ani, fiind în final de 8 ani. În baza art. 863 C.penal 1969, pe durata termenului de încercare inculpatul urmează să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: - să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova, desemnat cu supravegherea sa; - să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea ; - să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă ; - să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. În baza art.71 alin.5 C.pen. 1969, dispune suspendarea executării pedepsei accesorii pe perioada termenului de încercare. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 864 C.penal 1969, privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul comiterii unei noi infracţiuni, a neîndeplinirii, cu rea credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neîndeplinirii obligaţiilor civile în cursul termenului de încercare. În baza art. 397, art. 19 C.p.p., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sect. V. Obligă inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 1.896.194 lei, prejudiciu cauzat bugetului consolidat al statului, la care urmează a se adăuga obligaţiile fiscale accesorii, calculate potrivit Codului de procedură fiscală. În baza art. 274 C.p.p. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cuantum de 2000 lei.