sie spionaj

Situație inedită în Prahova. Pentru prima dată în istoria Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, anul acesta instituția de învățământ va începe să școlească și spioni pentru SIE.

 

Informația a fost publicată în broșura de Admitere 2016 pe site-ul Școlii de Poliție de la Câmpina și confirmată de purtătorul de cuvânt al instituției. ”Este adevărat, se fac stagii de școlarizare pentru instituția Serviciului de Informații Externe. Avem disponibile 30 de locuri dintr-un total de 700. Restul de 670 sunt dedicate școlarizării pentru IGPR”, ne-a declarat inspectorul principal de Poliție Florentin Bădilă, purtătorul de cuvânt al școlii de Poliție Vasile Lascăr din Câmpina. 

Ce trebuie să știi înainte de a-ți depune dosarul la Școala de Poliție

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi pe locurile M.A.I. la alte instituţii de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească, conform Ordinului m.a.i. nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare, următoarele condiţii şi criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi în cursul anului în care participă la concurs;
f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea ;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale, 23 de ani împliniţi în cursul anului 2016 pentru candidaţii la Academia de Informaţii „Mihai Viteazul”;
l) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
m) să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
n) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile,respectiv de minimum 1,60 metri în cazul candidaţilor pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină.

 

Cererile de înscriere/ participare pentru concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior (ale MAI, MApN şi SRI) şi la şcolile postliceale ale MApN s-au depus până la data de 27 mai 2016, iar pentru şcolile postliceale ale MAI, de depun până la data de 29 iulie 2016.
Principalele documente cuprinse în dosarul de recrutare sunt:
1. Cererea de participare/ înscriere la concursul de admitere;
2. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
3. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi, dacă este cazul, a livretului militar;
4. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (original/copii legalizate) sau adeverinţă pentru absolvenţii de liceu din anul 2016; absolvenţii de liceu ai anului în curs vor prezenta actele de studii menţionate la instituţia de învăţământ, cu ocazia înscrierii;
5. Următoarele documente în copie: certificatul de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, certificatul de căsătorie, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
6. Curriculum vitae - Europass (CV); autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
7. Cazierul judiciar al candidatului;
8. Fişa medicală tip de încadrare în MAI;
9. Certificatul de examinare psihologică;
10. Caracterizarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, de la instituţia de învăţământ;
11. Trei fotografii 3x4 cm;
12. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/inspectoratele beneficiare

sie politie campina

Descarcă de AICI broșura cu planul de școlarizare pentru admiterea de anul acesta.