ijp prahova

Comisarul șef Gheorghe Vlăsceanu, șeful serviciului de acțiuni speciale din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova este cercetat de Agenția Națională de Integritate pentru avere nejustificată.

 

Potrivit unui comunicat ANI emis în această dimineață, instituția a constatat existența unor diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile realizate de către doi polițiști, după cum urmează: 


1.        VLÃSCEANU GHEORGHE, funcționar public  cu statut special (polițist cu funcție de conducere) în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova
AVERE NEJUSTIFICATà
Agenția Naționalã de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de 352.414 Lei, între averea dobânditã și veniturile realizate în perioada 15 martie 2002 – 31 decembrie 2012 de cãtre VLÃSCEANU GHEORGHE. În cauzã, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilordin cadrul Curții de Apel Ploiești, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificãrile patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada exercitãrii funcției, de cãtre VLÃSCEANU GHEORGHE.

2. GIURGI GHEORGHE PETRU, funcționar public cu statut special (subinspector de poliție) în cadrul Inspectoratului Județean al Poliției de Frontierã Maramureș 
AVERE NEJUSTIFICATà
Agenția Naționalã de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate, în cuantum de 159.216 Lei, între averea dobânditã și veniturile realizate în perioada 1 noiembrie 2007 – 31 decembrie 2013 de cãtre GIURGI GHEORGHE PETRU. În cauzã, Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Cluj, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificãrile patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada exercitãrii funcției, de cãtre GIURGI GHEORGHE PETRU. De asemenea, au fost identificate indicii privind încãlcarea dispozițiilor Codului Fiscal și Codului de Procedurã Fiscalã, întrucât anumite venituri ale persoanelor evaluate ar putea proveni din prestarea unor activitãți artistice care nu au fost declarate în vederea impozitãrii, motiv pentru care Agenția Naționalã de Integritate a sesizat Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã.


Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiază (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum și despre existența diferențelor semnificative. Persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.