- Publicitate -

Clădiri, case și terenuri vândute la licitație în Prahova, de ANAF. Prețurile de pornire

Data:

Distribuie articolul:

Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești organizează în această perioadă în Prahova mai multe licitații pentru valorificarea bunurilor sechestrate.

- Publicitate -

Printre acestea se numără clădiri, terenuri, case, dar și mașini de spălat și uscătoare profesionale.

 1. Astfel, în temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 22, luna iunie, anul 2023 , ora 12.30, în S.F.O. Slănic, str. 23 August, nr. 13 se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului POPA ANCUTA-IONELA, prima licitație:

A Clădire/părți de clădire/ansamblu de clădiri

 • Clădire nerezidentiala, Suprafață utilă: 160 MP,
 • An finalizare construcție: 2018,
 • Stadiu construcție: finalizat,
 • Structura de rezistență: beton,

Teren aferent în suprafață de 591 MP, înregistrat în cartea funciară nr. 139. nr.cadastral provizoriu 201, tarla 44,parcela 2278 , stare uzură: nu se cunoaște, semne particulare: nu se .cunosc, situat în Comuna Vărbilau, rang IV, zona A, preț de evaluare 394 984 lei (exclusiv TVA), grevate de următoarele sarcini reale și privilegii, după caz:

Creditor:  SFO SLĂNIC str. 23 August, nr. 13, or. Slănic, jud. Prahova

- Publicitate -

ipoteca imobiliară instituită în baza PV de sechestru nr.2174/22.02.2023

B Teren care nu este aferent clădirii/părții de clădire/ansamblului de cladiri

Livada – teren intravilan in suprafata de 1149 MP, înregistrat în cartea funciară nr. 139, nr cadastral provizoriu 202, parcela 2277, tarla 44 , stare uzură: nu se cunoaște, semne particulare: nu se cunosc, situat în Vărbilău, rang IV, zona A, preț de evaluare 0 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele sarcini reale și privilegii, după caz:

Creditor:  SFO SLĂNIC Str.23 August, nr. 13, or. Slănic, jud. Prahova

- Publicitate -

Sarcini

Ipoteca imobiliară instituită în baza PV sechestru nr. 2174/22.02.2023

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

- Publicitate -

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele

Documente:

a) oferta de cumpărare;

- Publicitate -

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisori de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO97 TREZ526506701XXXXXXX, beneficiar Serviciul Fiscal Orășenesc Slănic, cod de identificare fiscală 2843612, deschis la Trezorerie Slănic, utilizând numărul de evident a plății 82940102300000000000131;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

- Publicitate -

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;

- Publicitate -

h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea.

Pentru informatii suplimentare va putti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 0244240976

 1. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 8, luna iunie, ora 11, anul 2023, în localitatea Vălenii de Munte, str. Popa Șapcă, nr. 7, se vor vinde la licitație, următoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului AL ON PROD INVEST SRL, licitația a ll a :
 • imobil Construcție P+2+E parțial- din Măneciu, sat Gheaba, str. Gării fn, jud.Prahova, compusă din :
 • suprafață construită parter : 265,42 mp
 • suprafață construită etaj 1 346, 70 mp
 • suprafață construită etaj 2 : 346,70 mp
 • suprafață construită etaj 3 parțial : 20,00 m, fără autorizație de construcție, fără CF și nr. cadastral, terenul aferent proprietății aparține altui proprietar și nu face obietul raportului de evaluare, preț de evaluare/de pornire al licitatiei a II a, 304.656 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale și privilegii.

CREDITORI

SARCINI

ANAF – DGFP PLOIESTI – AJFP PRAHOVA PV SECHESTRU NR.79651/ 24.08.2021 – SFO VĂLENI

În conformitate cu prevederile titlului VII din Legea nr.227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, operațiunea este taxabilă- cotă TVA 19%.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; în contul RO35TREZ528506701XXXXXXX, cod fiscal beneficiar 2844936 – S.FO. Văleni, indicându-se pe documentul de plată al acestei taxe, denumirea completă a ofertantului, C.U.I. sau CNP

c) împuternicirea persoanei care il reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba român; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;

h) declarația pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpăratorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea, respectiv.

Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: NU ESTE CAZUL

Pentru informații suplimentare va putea adresa la sediul SFO Văleni sau la numărul de telefon 0244/283006.

 1. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 08, luna 06, anul 2023, ora 10.00, în localitatea Vălenii de Munte, str. Popa Șapca, nr. 7, se vor vinde la licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului TSD SRL CUI 37742181, licitația a l-a.

Cota TVA /neimpozabil/ scutit*)

1. Calandru industrial cu încălzire electrică 1400; 10.901 lei, 19%
2. Masa de scos pete TR MINI SPOTTY; 4.138 lei , 19%
3. Mașină incâlzită boiler și de cu călcat vacuum 7.630 lei , 19%
4. Mașină de spălat capacitate 11 kg. UM UY; 34.596 lei , 19%
5. Mașină de spălat rufe cu încălzire electrică 11; 22.580 lei, 19%
6. Uscător cu încălzire electrică 17 kg UM UU035 16.935 lei, 19%

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop si până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

1) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pasaport:

h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea.

Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: nu sunt

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244/283006.

 1. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, va facem cunoscut că în ziua de 08 luna funie, anul 2023, în localitatea Ploiești, str. Aurel Vlaicu, nr.22, cam. 609, jud. Prahova, se va vinde la licitație următorul bun imobil, proprietatea debitorului Butean Victor, licitatia a- I-a:
 • ora 12,00 – imobil compus din teren intravilan cu nr. cadastral 1295, în suprafata de 330 m din acte și 357 m măsurata și construcție C1 -fundație, cu nr. cadastral 1295-C1, în suprafață de 81 mp, înscris in CF 20481, UAT Busteni situat în orasul Bușteni, strada Livezilor, f.n. lotul 3, judetul Prahova,
 • Prețul de pornire al licitației este de 168.522 lei

CREDITORI

A.N.A.F.-D.O.E.S.-S.E.S.C.S.R.Cluj

Drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul

Ordonanța Parchetului de pe lângă ICCJ nr 153/P/2006 din data de 02, 12,2010, PV sechestru penal din data de 02, 12,2010 instituit de DNA

**) Regimul si cotele de taxa pe valoarea adaugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor imobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente, în original, la registratura, str. Aurel Valicu, nr. 22, Ploiești, Prahova:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO50TREZ521500530X014952, beneficiar D.G.R.F.P. Ploiești, cod fiscal 2844936, deschis la Trezoreria Ploiești, până la ora 13,00

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport;

h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusa cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea.

Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: – Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244407710 int 650.

Distribuie articolul:

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Sondaj Observatul Prahovean

Ai un pont care se poate transforma într-o știre? Trimite pe WhatsApp la 0785 075 112

Vreți să aflați cele mai noi știri din Prahova? Abonați-vă la Google News

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău

Exclusiv

Imagini cu puiul de delfin Baby de la unul dintre ultimele lui spectacole din Delfinariul Constanța [VIDEO]

VIDEO: Puiul de delfin Baby, născut în captivitate, a murit la delfinariul din Constanța. Un cititor ne-a trimis imagini surprinse la unul dintre ultimele spectacole în care Baby a încântat asistența cu un program de excepție.

Sala de lupte de la CS Petrolul Ploiești a fost renovată printr-o sponzorizare a Dosco România

Sala de lupte a Clubului Sportiv Petrolul Ploiești a...

Abonează-te la newsletter

- Publicitate -

Știri noi

Ce salariu au arhitectul șef și directorul general din Primăria Ploiești. Bugetul, echivalentul unei garsoniere

Bugetul anual pentru un singur funcționar public de conducere, aproape 45.000 de euro

Cel mai bun drum spre Grecia și orele la care trebuie să pleci ca să nu pierzi timpul în vamă

Când ar fi bine să pleci de acasă ca să eviți aglomerația

Andreea Iordache, de la CS Petrolul Ploiești, a devenit vicecampioană europeană la Lupte pe Plajă

Andreea Iordache, luptătoarea de la CS Petrolul Ploiești, a...
- Publicitate -
- Publicitate -

Informații utile

Medicul Alin Scarlat: ”Iubirea este cheia longevității”

Observatorul Prahovean publică o serie de articole, extrase din...
- Publicitate -

Emisiuni
Observatorul Prahovean

Candidatura lui Mircea Geoană, susținută de Partidul România în Acțiune

Cum se va implica Partidul România în Acțiune la alegerile prezidențiale din toamnă
- Publicitate -

ARTICOLE ASEMĂNĂTOARE

Ce salariu au arhitectul șef și directorul general din Primăria Ploiești. Bugetul, echivalentul unei garsoniere

Bugetul anual pentru un singur funcționar public de conducere, aproape 45.000 de euro

Cel mai bun drum spre Grecia și orele la care trebuie să pleci ca să nu pierzi timpul în vamă

Când ar fi bine să pleci de acasă ca să eviți aglomerația

Andreea Iordache, de la CS Petrolul Ploiești, a devenit vicecampioană europeană la Lupte pe Plajă

Andreea Iordache, luptătoarea de la CS Petrolul Ploiești, a...
- Publicitate -