Hotărăre CJSU Ph – Alte nouă unități de învățământ prahovene intră în online

0

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ PRAHOVA -HOTĂRÂREA nr. 89 adoptată în cadrul ședinței extraordinare din data de 19.10.2021

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova:

Având în vedere:

  • prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgenta, cu modificările si completările ulterioare; – prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
  • ordinul Prefectului nr. 100 din 13.02.2020 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al CJSU Prahova;
  • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările si completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Ordonanța de urgență nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;
  • Ordinul ministrului educației și ministrului sănătății nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările si completările ulterioare;
  • adresa Direcției de Sănătate Publică Prahova nr. 31118 din 19.10.2021 cu privire la lista unitatilor de invatamant care propun desfasurarea activitatii in sistem online, pentru 14 zile.

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. La propunerile consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova, se aprobă scenariile de funcționare pentru unitățile de învățământ prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei, își încetează aplicabilitatea prevederile altor hotărâri C.J.S.U. Prahova contrare prezentei hotărâri.

Art.3. Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Șerban Cantacuzino” al județului Prahova, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, va publica prezenta hotărâre pe site-ul instituției www.isuprahova.ro și o va transmite Inspectoratului școlar Județean Prahova în vederea comunicării hotărârii unităților de învățământ din județul Prahova.

Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova PREFECTUL JUDEȚULUI PRAHOVA

Anexa 1 la Hotărârea C.J.S.U. Prahova nr. 89 din 19.10.2021 – APLICAREA SCENARIULUI 2 CU PARTICIPAREA ZILNICA IN SISTEM ONLINE A ELEVILOR IN UNITATILE DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR

Nr. Crt.UNITATEA DE nwĂTĂMANTPERIOADA PROPUSĂAviz

ISJ PH

Aviz

DSP

1 .LICEUL TEHNOLOGIC„GHEOGHE IONESCU SISE$TI” COMUNA V ALEA CALUGAREASCADADA
2.ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RACHIERI, COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ20.10 – 02.1 1DADA
3.ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT NICOVANI, COMUNA VALEA CĂLUGAREASCĂ20.10 – 02.1 1DADA
4.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” ANDREI RĂDULESCU”,

COMUNA CHIOJDEANCA

19.10 – 01.1 1DADA
5.GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, COMUNA CHIOJDEANCA19 10 – 01.1 1DADA
6.ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TREMJ, COMUNA

CHIOJDEANCA

19.10 – 01.1 1DADA
7.GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38, MUNICIPIUL PLOIE Tl20.10 – 02.1 1DADA
8.ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”10N CAMPINEANU”, MUNICIPIUL CÂMPINA20.10 – 02.1 1DADA
9.COLEGIUL NATIONAL „NICOLAE IORGA” ORAȘUL VALENII DE MUNTE20 10 – 02. 1 1DADA

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0785 075 112 pe WhatsApp sau Signal.

Vreau să mă abonez la serviciul de mesagerie WhatsApp - Trimite un mesaj pe Whatsapp cu textul VREAU SĂ MĂ ABONEZ la numărul de telefon la 0785 075 112

Lasă comentariul tău. Click AICI

Comentariul tău
Numele tău