Doar nouă creșe din Prahova au autorizație sanitară de funcționare. Actele necesare înscrierii copilului în aceste unități

0
cresa_e089f.JPG

cresa_e089f.JPG

Începutul de an este unul agitat pentru părinții care au copii mici, cu vârstă până la trei ani, și care vor să-i înscrie la una dintre puține creșe avizate la nivelul județului nostru. Pentru educația antepreșcolară, în Prahova, doar nouă unități au autorizația sanitară, eliberată de Direcția de Sănătate Publică, element obligatoriu pentru funcționare în termeni legali.

Dintre cele nouă creșe, șase sunt în Ploiești, una este în Câmpina, una este în Băicoi, iar una mai găsim și în Urlați. În celelalte localități, părinții care încep serviciu înainte ca micuțul lor să împlinească doi ani trebuie să se descurce cum pot.

Înscrierea la creșă se face la început de an, pe baza principiului „primul venit, primul servit“ în limita planului de școlarizare aprobat. În situaţii deosebite, înscrierea se poate face și în timpul anului şcolar.

Conform Legii 1252/2012, prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care se solicită înscrierea fraţilor sau a copiilor aflaţi în îngrijirea aceluiaşi părinte/reprezentant legal şi nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se va suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

Procedurile şi criteriile pentru departajarea copiilor la înscriere sunt stabilite de către conducerea unităţii în colaborare cu consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ care coordonează metodologic activitatea de educaţie antepreşcolară şi sunt făcute publice prin afişarea la sediul unităţii de educaţie antepreşcolară.

La înscrierea copiilor în unităţile publice care oferă servicii de educaţie antepreşcolară nu se percep taxe de înscriere.

Este interzis refuzul înscrierii copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară pe criterii discriminatorii bazate pe: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectarea HIV ori apartenenţa la o categorie defavorizată

Actele necesare înscrierii copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară sunt:
a) cerere de înscriere;
b) copie de pe certificatul de naştere al copilului;
c) copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;

d) adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţii legali;
e) adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic;
f) fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate;
g) analize medicale: testare la tuberculină şi examen coproparazitologic pentru copil.

Cererea de înscriere este însoţită de avizul epidemiologic, eliberat de medicul de familie al copilului cu 24 – 48 de ore înainte de a începe frecventarea unităţii.
Avizul epidemiologic prevăzut la alin. (2) se prezintă şi în cazul absenţei copilului din unitate pentru o perioadă mai mare de 3 zile.

Datele personale extrase din actele cuprinse în dosarul de înscriere se consemnează în Registrul de evidenţă/prezenţă a copiilor.

În ceea ce privește imunizarea copilului, acesta va putea să intre în colectivitate și dacă nu este vaccinat conform schemei de imunizare obligatorie.

Chiar dacă în spațiul public au apărut diverse informații referitoare la modificarea setului de acte obligatorii pentru înscrierea la creșe, reprezentanții DSP Prahova susțin că aceste discuții nu au valoare de lege.

Foto cu caracter ilustrativ

cresa_93e34.JPG

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău