20190902_164727_bab02.jpg
Luna septembrie marchează o dezvoltare semnificativă a programului de formare adresat cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial, promovat în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”.

Astfel, proiectul continuă misiunea de a oferi un program de formare continuă de calitate în aria abilitării curriculare. CRED este un proiect care vizează un grup-țintă fără precedent în proiectele educaționale din România, format din 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial.

„Prin proiectul CRED venim în sprijinul cadrelor didactice în procesul de interpretare și implementare a noului curriculum. Este vizată o abordare metodologică centrată pe competențele-cheie ale elevilor și adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar”, a declarat Merima Petrovici, Manager al proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Grupele de formare cuprind, în medie, 20 de cursanți. Astfel, peste 13.500 de cadre didactice, organizate în 685 de grupe, vor beneficia de programele de formare acreditate din cadrul proiectului CRED.

Programul de formare se desfășoară pe parcursul a 120 de ore, în sistem blended-learning (60 de ore față în față și 60 de ore online, prin intermediul unei platforme e-learning).

Programul de formare continuă acreditat urmărește, printre altele:
• înțelegerea în profunzime a elementelor de noutate și inovație aduse de noile programe școlare și integrarea acestor schimbări în sala de clasă;
• încurajarea utilizării la clasă a unor noi metode și strategii didactice care să ofere contexte autentice de dezvoltare a competențelor elevilor;

• dobândirea abilității de utilizator și dezvoltator de resurse educaționale deschise și, totodată, dobândirea posibilității de a le adapta, în funcție de contextul educațional;
• identificarea, în activitatea didactică, a adaptărilor curriculare care să sprijine fiecare elev să-și atingă potențialul.

„În esență, programul de formare propune explorarea a două întrebări importante: «Ce presupune o abordare a învățării care urmărește să formeze competențe, nu doar să transmită conținuturi?» și, «Care sunt schimbările promovate de noile programe școlare și ce implicații au acestea pentru activitatea mea didactică?».

Alături de celelalte componente ale proiectului (dezvoltarea unui document de politici privind curriculumul național, elaborarea de ghiduri metodologice și de resurse educaționale deschise pentru învățământul primar și gimnazial, dezvoltarea unei metodologii de evaluare a competențelor cheie), programul de formare contribuie în mod concret la transformarea profilului de formare al absolventului (ce așteptăm de la un absolvent, din perspectiva competențelor sale cheie) dintr-o retorică, într-un reper autentic al activității fiecărui profesor la clasă”, a precizat Ciprian Fartușnic, Coordonator partener, Institutul de Științe ale Educației - CRED

Calendarul formărilor, conturat până în acest moment:
Formarea cadrelor didactice din ciclul primar
• 2 septembrie - 31 octombrie 2019: 151 de grupe
• 30 septembrie - 30 noiembrie 2019: 19 grupe
• 4 noiembrie 2019 - 31 ianuarie 2020: 153 de grupe
• 3 decembrie 2019 - 31 ianuarie 2020: 19 grupe

Formarea cadrelor didactice din ciclul gimnazial
• 7 octombrie - 7 decembrie 2019: 136 de grupe (aria curriculară „Limbă și comunicare”)
• 21 octombrie - 20 decembrie 2019: 107 grupe (aria curriculară „Matematică și științe”)
• 3 decembre 2019 - 21 ianuarie 2020: 100 de grupe (ariile curriculare „Consiliere, Om și societate, Tehnologii” etc.)

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc, fiind lansat în anul 2017 și având o durată de implementare de 4 ani. Este cel mai important proiect al Ministerului Educației Naționale ce vizează învățământul preuniversitar și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se implementează la nivel național și are 12 parteneri, instituții publice: Institutul de Științe ale Educației, 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

CRED este parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii (aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015).

Sursa: www.edu.ro

20190902_164727_53877.jpg

Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.
Observatorul Prahovean
De același autor
banner_sos_deces_300.jpg

harold_20939_451a4.jpg