tone-de-motorina-de-vanzare.jpg

ANAF organizează în data de 6 decembrie la Ploiești o licitație în vederea valorificării unei cantități de 23 900 de litri de motorină la un preț de 4,24 lei/litru cu tot cu TVA. Persoanele interesate trebuie să știe că nu pot revinde după achiziționare motorina stațiilor de carburant. 

Cantitatea de 23 900 de litri motorină aparține debitorului SC Naftex Trade Oil SRL, iar licitația din 6 decembrie este prima etapă a procedurii. Prețul de pornire anunțat de ANAF este de 85 233 lei la care se adaugă TVA 19%. (101 427,27 lei cu TVA)

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel putin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport;

h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: taxa de participare se va plăti în contul RO31TREZ5215067XXX013036-C.U.I.2844910 Trezoreria Ploiești.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244 407710, interior 164.


Drepturi de autor și renunțarea la răspundere juridică

Site-ul Observatorul Prahovean (www.observatorulph.ro) conține, pe lângă fotografiile și materialele produse de jurnaliștii noștri, materiale protejate prin drepturi de autor a căror utilizare nu a fost întotdeauna autorizată în mod expres de către deținătorul drepturilor de autor.

În concordanță cu misiunea noastră, aceea de a asigura dreptul la informare al cetățenilor, considerăm că aceasta reprezintă o "utilizare corectă" și neangajantă în domeniul legilor copyright a oricărui material protejat prin drepturi de autor, așa cum este prevăzut în legislația națională, europeană și internațională (ex.: secțiunea 107 din Legea drepturilor de autor din SUA, Directiva UE, DIRECTIVA (UE) 2017/ 1564 și Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, actualizată – Art. 35, lit. f).

Excepție fac cazurile materialelor publicitare plătite (marcate cu: ”Publicitate” sau ”(P)”), acolo unde răspunderea juridică asupra textelor/fotografiilor aparțin în totalitate clientului nostru.

Dacă doriți să utilizați materiale protejate prin drepturi de autor de pe acest site în scopuri proprii, care depășesc utilizarea corectă, trebuie să obțineți permisiunea de la proprietarul drepturilor de autor.