aboneaza-te la ziarul fara reclame

tone-de-motorina-de-vanzare.jpg

ANAF organizează în data de 6 decembrie la Ploiești o licitație în vederea valorificării unei cantități de 23 900 de litri de motorină la un preț de 4,24 lei/litru cu tot cu TVA. Persoanele interesate trebuie să știe că nu pot revinde după achiziționare motorina stațiilor de carburant. 

Cantitatea de 23 900 de litri motorină aparține debitorului SC Naftex Trade Oil SRL, iar licitația din 6 decembrie este prima etapă a procedurii. Prețul de pornire anunțat de ANAF este de 85 233 lei la care se adaugă TVA 19%. (101 427,27 lei cu TVA)

Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel putin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ pașaport;

h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. 

Alte informații de interes pentru cumpărător, după caz: taxa de participare se va plăti în contul RO31TREZ5215067XXX013036-C.U.I.2844910 Trezoreria Ploiești.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0244 407710, interior 164.