teren-vanzare-breaza.jpg

Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează în ziua de 22 noiembrie la Câmpina licitație în vederea valorificării unui teren în suprafață de 1000 mp la Breaza. Potrivit ANAF, licitația va începe la ora 13.00.

Terenul aparține societății Messi & Crist Construct SRL și este situat în Breaza, pe strada Surdești FN, tarla 2, parcelele L150, 151, 152 și 153. Cele patru parcele au fost evaluate de ANAF la 38 623 lei fără TVA, iar licitația va avea loc în Câmpina, Bulevardul Carol I, nr. 31. 

Pentru participarea la licitație, ofertanții trebuie să depună următoarele documente la sediul Serviciului Fiscal Municipal Câmpina: 

 • Publicitate - continuă să navighezi
  Continuă să citești

  oferta de cumpărare;

 • dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul IBAN RO26TREZ5225067XXX1327 deschis la trezoreria Câmpina;

 • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

 • pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

 • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

 • pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;

 • pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/pașsaaport;

 • declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este o persoană interpusă cu debitorul.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0244 376 010.


Drepturi de autor și renunțarea la răspundere juridică

Site-ul Observatorul Prahovean (www.observatorulph.ro) conține, pe lângă fotografiile și materialele produse de jurnaliștii noștri, materiale protejate prin drepturi de autor a căror utilizare nu a fost întotdeauna autorizată în mod expres de către deținătorul drepturilor de autor.

În concordanță cu misiunea noastră, aceea de a asigura dreptul la informare al cetățenilor, considerăm că aceasta reprezintă o "utilizare corectă" și neangajantă în domeniul legilor copyright a oricărui material protejat prin drepturi de autor, așa cum este prevăzut în legislația națională, europeană și internațională (ex.: secțiunea 107 din Legea drepturilor de autor din SUA, Directiva UE, DIRECTIVA (UE) 2017/ 1564 și Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, actualizată – Art. 35, lit. f).

Excepție fac cazurile materialelor publicitare plătite (marcate cu: ”Publicitate” sau ”(P)”), acolo unde răspunderea juridică asupra textelor/fotografiilor aparțin în totalitate clientului nostru.

Dacă doriți să utilizați materiale protejate prin drepturi de autor de pe acest site în scopuri proprii, care depășesc utilizarea corectă, trebuie să obțineți permisiunea de la proprietarul drepturilor de autor.