teren-vanzare-breaza.jpg

Agenția Națională de Administrare Fiscală organizează în ziua de 22 noiembrie la Câmpina licitație în vederea valorificării unui teren în suprafață de 1000 mp la Breaza. Potrivit ANAF, licitația va începe la ora 13.00.

Terenul aparține societății Messi & Crist Construct SRL și este situat în Breaza, pe strada Surdești FN, tarla 2, parcelele L150, 151, 152 și 153. Cele patru parcele au fost evaluate de ANAF la 38 623 lei fără TVA, iar licitația va avea loc în Câmpina, Bulevardul Carol I, nr. 31. 

Pentru participarea la licitație, ofertanții trebuie să depună următoarele documente la sediul Serviciului Fiscal Municipal Câmpina: 

 • Publicitate - continuă să navighezi
  Continuă să citești

  oferta de cumpărare;

 • dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației în contul IBAN RO26TREZ5225067XXX1327 deschis la trezoreria Câmpina;

 • împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

 • pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

 • pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

 • pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;

 • pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/pașsaaport;

 • declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este o persoană interpusă cu debitorul.

Pentru informații suplimentare puteți apela numărul de telefon 0244 376 010.


Travel&Lifestyle
 • Vineri, 13 Iulie 2018
 • De Georgiana Kelemen

Breaza, micul paradis dintre regiuni

Breaza, micul paradis dintre regiuni oferă peisaje pitoreșți și o mulțime de posibilități de distracție pentru turiști. Orașul face legătura între Transilvania și Muntenia și le oferă turiștilor o imagine...