insolventa-uniqueclothing.jpg

Fabrica de textile Unique Clothing care a ajuns în atenția opiniei publice după ce zeci de angajați au fost umiliți și înjurați în ziua de salariu și-a cerut insolvența. 

 

Potrivit Tribunalului Prahova cererea a fost înregistrată în data de 4 iulie, iar ca lichidator a fost desemnat Prahova Insolv IPURL. Potrivit surselor observatorulph.ro, la firma Unique Clothing sunt angajate 309 persoane.

”Admite cererea debitoarei. În temeiul art. 71 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoare. Desemnează administrator judiciar provizoriu pe PRAHOVA INSOLV IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 63 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2.000 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art.99 din lege.

Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art.92 alin.1 din lege, la 25.08.2017 şi pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au duc la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art.97 alin.1 din lege, la 15.09.2017.

 

În temeiul dispoziţiilor art.100 din lege fixează următoarele termene: a) termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art.71 alin.1, la 10 zile de la primirea notificării şi termen de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, la 20.09.2017; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, la 09.10.2017; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, la 02.11.2017; e) 13.10.2017 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilită de administratorul judiciar desemnat.

În temeiul dispoziţiilor art.74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din lege, până la data de 16.08.2017. În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.3 din lege, dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia.

Fixează termen de judecată la 20.10.2017 şi pune în vedere administratorului judiciar să întocmească raport lunar cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, conform art.59 alin din lege. Cu apel în 7 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 07.08.2017. ”