itm.jpg

Inspecția Muncii a încheiat cu Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală un Plan de Acțiune privind organizarea controalelor antifraudă, în scopul prevenirii și combaterii formelor de fraudă fiscală asociate utilizării muncii subdeclarate sau nedeclarate.

 

Astfel, începând  cu data de 01.08.2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova va efectua acțiuni de control împreună cu Direcția Regională Antifraudă Alexandria, pentru identificarea activităţilor economice care se desfăşoară  fără respectarea  prevederilor legale în materie financiar-fiscală şi de legislaţia muncii, precum şi sancţionarea angajatorilor care desfăşoară activităţi în domeniile construcţii, alimentaţie publică, silivicultură, transport, comerţ, pază şi protecţie, confecţii, curăţenie, arhivare şi depozitări.

«Munca nedeclarată sau ”munca la negru” reprezintă o activitate desfășurată în afara cadrului legal  reglementat, fiind un fenomen des întâlnit în economia românească. Munca nedeclarată  nu este fiscalizată , lucrătorul fiind lipsit de protecția  pe care i-o acordă legislația muncii și de protecție  socială, nefiind asigurat în sistemul de pensii, șomaj, sănătate etc.

Totodată un fenomen din ce în ce mai răspândit este munca  declarată parțial sau subdeclarată, așa numita “muncă la gri”, situație în care angajatorul încheie contracte de muncă cu salariul minim garantat, cealaltă parte a renumerației, până la salariul plătit efectiv,  nefiind  fiscalizată,  sau  încheie  contracte  de  muncă  part-time, disimulând o activitate de 8 ore, sau mai mult, pentru a supune fiscalizării doar salariul corespunzător normei de muncă prevăzută în contractul individual de muncă și nu cel corespuzător timpului de muncă.

 

Lipsa de venituri la bugetul consolidat al statului afectează sistemele de asigurare socială, existând o relaţie interdependentă între plata contribuţiilor şi accesul la drepturile de asigurări sociale şi alte măsuri de protecţie socială.

Având în vedere efectele negative ale muncii nedeclarate este necesar un efort concertat al autorităților statului cu competență în prevenirea și combaterea acestui fenomen.» -  Dantes Nicolae BRATU, Inspector general de stat.