rosal-tarife.jpg

După ce mai mulți prahoveni au reclamat scumpirea tarifului la gunoi, prin includerea taxei de mediu în facturile operatorului de salubritate, Agenția de Dezvoltare Intercomunitară a transmis că singurele tarife pe care Rosal le poate percepe sunt următoarele: 4,94lei/persoană – tarif populaţie urbană; 3,20 lei/persoană – tarif populaţie rurală; 185,47 lei/tonă -  tarif agenţi economici şi instituţii, fără TVA.

 

Comunicatul ADI Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova

Având în vedere sesizările legate de modul de facturare a serviciilor de salubrizare, care pe lângă prestaţia serviciului de salubritate cuprinde şi refacturarea taxei de mediu conform O.U.G. 196/2005, aducem la cunoştinţa tuturor utilizatorilor Serviciului de Salubrizare din zona 2 şi 6, deserviţi de S.C. Rosal Grup S.A., că A.D.I.  - ,,Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova” a solicitat operatorului delegat S.C. Rosal Grup S.A. respectarea prevederilor contractuale, în sensul de a aplica tarifele aprobate de către A.D.I. conform art. 6:

,,Delegatul are următoarele drepturi: a) să încaseze contravaloarea serviciului, corespunzător tarifului aprobat de delegatar, determinat în conformitate cu legea în vigoare şi în sspecial cu metodologia aprobată de ANRSC“.

 

Facem precizarea că în acest moment tarifele aprobate sunt următoarele: 4,94lei/persoană – tarif populaţie urbană; 3,20 lei/persoană – tarif populaţie rurală; 185,47 lei/tonă -  tarif agenţi economici şi instituţii, tarifele neincluzând T.V.A.