anvelopare blocuri

Primăria Câmpina încearcă să atragă fonduri europene pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiu. În acest sens se fac primii pași, astfel că, joi, 17 noiembrie, a fost programată o ședință extraordinară de Consiliu Local în care vor fi propuse la vot mai multe proiecte necesare atragerii de bani europeni.

Astfel, consilierii locali din Câmpina trebuie să aprobe depunerea cererii de finanțare și a cheltuieIilor aferente ProiectuIui "Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidentiale din Municipiul Cămpina", în cuantum de 737.166,58 lei (inclusiv T.V.A), din care valoarea totala eligibila este de 737.166,58 lei (inclusiv T.V.A
De asemenea se solicită aprobarea în CL a contribuției proprie la proiect a administrației,  de 40% din valoarea eligibila a proiectului, adică 164.309,09 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând cofinanțarea proiectului.
Tot consilierii locali vor aproba și valoarea contributia asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 124.736,51 lei (inclusiv T.V.A.), reprezentând 25% din valoarea cheltuieIilor eligibile, corespunzatoare apartamentelor cu destinația de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice,în cazul persoanelor care nu beneficiaza de ajutoare sociale. Proprietarii de apartamente care beneficiază de ajutoare sociale vor plăti o cotă parte de 3,5 din valoarea cheltuielilor eligibile.
Prezentăm în continuare lista cu blocurile selectate de Primăria Câmpina pentru a intra în programul de reabilitare termică:
BIoc P1, B-dul Carol I, nr.3 ( S+P+10, 2 scari) - valoare totala investitie: 2.148,41147 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M : 1.825,35467 mii lei (inclusiv TVA) - durata de realizare : 12 luni,
Bloc P3, B-duI Carol I, nr.9 (S+P+10, 2 scari) - valoare totala investitie: 2.074,61278 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M : 1.762,16998 mii lei (inclusiv TVA) - durata de realizare : 12 luni,
Bloc 7A, B-dul Carol I, nr.l7 (S+P+M+7, o scara)
 Bloc 7B, B-dul Carol I, nr.l9 (S+P+M+7, o scara)
Bloc 7C, B-dul Carol I, nr.21 (S+P+M+7, o scara) valoare totala investitie: 2.990,79123 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M ' :2.214,12123 mii lei (inclusivTVA) - durata de realizare : 12 luni,
BIoc B1, Str.B.P Hasdeu, nr.80 (S+P+4, 5 scari) - valoare totala investitie: 1.821,17112 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M : 1.543,07712 mii lei (inclusiv TVA) - durata de realizare : 12 luni,
Bloc Str.PIevnei, nr.2 (inaltime: S+P+4, o scara) - valoare totala investitie: 379,75338 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M : 322,44018 mii lei (inclusiv TVA) - durata de realizare : 10 luni,
 
Bloc 12, Str.Victoriei, nr.6 (inaltime: S+P+4, 3 scari) - valoare totala investitie: 728,40658 mii lei (inclusiv TVA) din care C+M ' : 613,30738 mii lei (inclusiv TVA) - durata de realizare : 10 luni.