taxe ploiesti

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Finanţe Locale, informează ploieştenii că, urmare apariției OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pot achita în continuare la casieriile SPFL următoarele taxe:

 

I. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere:
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoala de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E – 6 lei;
b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si TV – 28 lei.
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E - 84 lei.
II. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe:
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de pâna la 3.500 kg inclusiv – 60 lei;
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg – 84 lei.
2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar – 9 lei.
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor- 414 lei.

NOU: Din luna iulie 2016, la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești se achită taxa pentru furnizare date:
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare (cazier judiciar - 10 lei sau cazier auto - 5 lei) .

Modalități de plată:
1. În numerar/POS-uri prin casieriile Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti situate în: strada Basarabi nr. 5: luni - vineri între orele 8.00- 18.00; Şoseaua Vestului nr. 19: luni, marţi, joi 8.00-16.30; miercuri 8.00 – 18.30; vineri 8.00-14.00; B-dul Independenţei nr.16: luni, marţi, joi 8.00 - 16.30; miercuri 8.00-18.30; vineri 8.00 -14.00;
2. La Oficiile poştale.
3. Infochioşcuri: hipermarket XXL, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, strada Vasile Lupu nr. 60, etajul 2-Serviciul Înmatriculări Permise, MALL SHOPPING CENTER (fost Mercur) şi la sediul instituţiei - B-dul Independenţei nr.16. Plata se efectuează pe baza cardului bancar şi a cărţii de identitate a contribuabilului. Primăria Municipiului Ploieşti nu percepe comision contribuabililor pentru aceste încasări.
4. Prin Sistemul Naţional Electronic de Plăţi prin accesarea site-ului www.ghişeu.ro numai pentru cei care deţin carduri bancare şi au ridicat userul şi parola de la sediul instituţiei noastre din B-dul Independenţei nr.16.
5. Prin Internet la adresa www.spfl.ro. Contribuabilul are obligaţia prezentării personale la sediul S.P.F.L.Ploieşti, B-dul Independenţei nr.16, cu copie BI/CI pentru a obţine drepturi de acces.