ajutor de stat

„Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare, în baza H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 11.07 - 22.08.2016.

 

Bugetul sesiunii este de 638 milioane lei.
Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea realizării investițiilor de mare anvergură, cu importante efecte în economie, orientate spre sectoarele de activitate de vârf. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura activelor corporale și necorporale, precum și cele legate de închirierea construcțiilor aferente investiției inițiale.
Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr.17, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 807/2014”.
Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se realizează exclusiv în perioada 11.07 - 22.08.2016. Cererile de acord pentru finanțare înregistrate în afara perioadei 11.07 - 22.08.2016 se restituie întreprinderilor și nu sunt luate în considerare în procesul de analiză.
Ministerul Finanţelor Publice finalizează procesul de selecție a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere și publică pe site-ul său rezultatul procesului de selecție. Ordinea înregistrării cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice nu are nicio relevanță în procesul de selecție.
Cererile de acord pentru finanțare care nu au fost selectate în limita bugetului alocat sesiunii vor fi restituite întreprinderilor, prin poștă, cu confirmare de primire.
Analiza Cererilor de acord pentru finanțare selectate se realizează în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice a rezultatului procesului de selecție.
Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc la secțiunea Ajutor de stat - H.G. nr. 807/2014. Orice întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism de finanțare pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate, aflată la dispoziţia operatorilor economici pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.
Informaţii suplimentare se pot afla la sediul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Ploieşti – Biroul ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate –la telefon: 0760089068 (la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Teleorman-camera 305C, sau la telefon: 0247.421.168, interior 342)”.