cadru economic solid

Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte cu atenţie evoluţia pieţelor financiare la nivel european şi internaţional şi este în contact permanent cu partenerii europeni, cu instituţiile financiare internaţionale şi naţionale.

 

Pe termen scurt, asistăm la o volatilitate pe pieţele financiare la nivel naţional, regional şi internaţional. Însă statul roman dispune de o rezerva substanţială în valută ce ar putea fi utilizată în scopul atenuării riscurilor determinate de creşterea costurilor de finanţare, oferind flexibilitatea redimensionării volumului emisiunilor de titluri de stat în perioada următoare, până la stabilizarea pieţelor.

În acelaşi timp, România înregistrează rezultate economice solide: o creştere economică de 4,3% în primul trimestru; pe primele cinci luni înregistrăm o execuţie bugetară echilibrată; datoria publică este una dintre cele mai mici din UE; datoria privată a cunoscut un trend puternic descendent la fel şi creditul neguvernamental în valută. Toate acestea ne oferă un confort suplimentar şi o încredere ca impactul asupra economiei româneşti va fi unul redus. Mai mult, un posibil impact negativ asupra creşterii economice în Uniunea Europeană poate fi compensat în plan intern prin cererea în creştere înregistrată de România.

Pe termen mediu, Ministerul Finanşelor Publice anticipează un impact moderat în ceea ce priveşte evoluţia principalilor indicatori economici. În acest context, se impune mai mult ca oricând o politica fiscal-bugetară prudentă şi o responsabilitate mai mare din punct de vedere al promovării măsurilor care ar putea afecta ţintele bugetare şi care ar putea amplifica temerile pieţelor financiare.

 

Ministerul Finanţelor Publice îşi va concentra eforturile asupra măsurile de menţinere a deficitului bugetar în ţintele anunţate, eficientizării cheltuielilor publice şi creşterii gradului de colectare a veniturilor, precum şi asupra programelor de dezvoltare economică cu efect multiplicator în economie.

În ceea ce privește aspectele legate de funcţionarea Uniunii Europene, rezultatul votului din Marea Britanie implică în continuare discuţii la nivel comunitar privind modalităţile practice de gestionare a impactului BREXIT. Dezbaterile vor avea în vedere evaluarea efectelor referendumului, precum şi stabilirea paşilor următori, conform prevederilor Tratatului Lisabona. România va participa activ la aceste discuţii având un cuvânt important din perspectiva tuturor implicaţiilor generate.  Unul dintre efectele luate în calcul este şi impactul asupra bugetului UE la care Marea Britanie contribuie în mod semnificativ.