cfr calatori datorii sesizare anaf

CFR Călători susţine că nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat, în ciuda faptului că figurează pe lista ANAF.

 

CFR Călători a sesizat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) despre o neregulă în Lista debitorilor din comunicarea oficială ARPC 523/03.05.2016 a Ministerului Finanțelor Publice - ANAF.

„În această listă, la poziția 38, SNTFC CFR Călători SA figurează în mod eronat cu suma de aproximativ 10,8 milioane lei ca fiind obligații restante la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat, în condițiile în care, în fapt CFR Călători nu se află în această situație. Precizăm că în cursul lunii aprilie, prin mai multe documente transmise oficial de către ANAF, ni se comunică faptul că CFR Călători nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale de stat, întrucât acestea sunt solicitate la compensare cu TVA de recuperat în valoare de aproximativ 10,8 milioane lei, cifra care apare în tabelul debitorilor dat publicității. Conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 207 /2015 Cod de Procedură Fiscală, „compensarea operează de drept la data la care creanțele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide și exigibile”. „Creanțele sunt exigibile la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu suma negativă de TVA cu opțiune de rambursare”, respectiv 25.03.2016 depus cu nr. de recipisă INTERNT – 89489241-2016 (pentru luna februarie 2016) conform OPANAF nr.588/2016, chiar dacă termenul soluționarii cererii noastre este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia (art.77 din Legea nr. 207 /2015 Cod de Procedură Fiscală)”, se arată în comunicatul CFR Călători.

 

Potrivit CFR Călători, ANAF DGAMC are în lucru cererea de compensare a CFR Călători înregistrată cu nr 24353/25.03.2016 pentru luna februarie. Această compensare reprezintă TVA-ul de recuperat de către CFR Călători de la ANAF în sumă de aproximativ 10,8 milioane lei, cifra din lista ANAF.

„Având în vedere cele de mai sus, CFR Călători a solicitat oficial ANAF rectificarea listei, primind asigurări că situația va fi remediată”, a anunțat CFR.