spfl ploiesti

Serviciul Public de Finanțe Locale Ploiești a pierdut procesul cu un fost angajat și trebuie să-i plătească acum salarii din urmă și cheltuieli de judecată.

 

Suma depășește 120.000 lei, bani care vor fi achitați din bugetul public, pentru că respectivul angajat a fost concediat ilegal.

Pe 9 ianuarie 2014, SPFL a emis decizia prin care angajatul respectiv era concediat, decizie care a fost contestată în instanță. Anumite surse au precizat că salariatul a fost dat afară pentru că a refuzat să efectueze anumite operațiuni ilegale la cererea directorului instituției.

Pe 13 octombrie 2015, Tribunalul Brașov a decis că angajatul trebuie reîncadrat în funcție și să i se achite drepturile bănești de care a fost lipsit în această perioadă, calculate în raport cu rata inflației.

 

Punctul de vedere al SPFL:

Angajatul în cauză a făcut obiectul cercetării disciplinare, urmare a 3 sesizări înaintate comisiei de disciplină, în 2 componente, din care directorul instituţiei nu face parte. Abaterile disciplinare reţinute în sarcina angajatului au fost: neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului, nerespectarea secretului profesional, neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor, conduita necorespunzatoare a acestuia.

Menţionăm faptul că, procedura de sancţionare a respectat prevederile Legii nr. 188/1999, republicată – Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1344/2007 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Astfel, pe baza propunerii cuprinse in raportul comisiei de disciplină, persoana competentă în a aplica sancţiunea disciplinară potrivit legii – respectiv directorul executiv al instituţiei – a emis Decizia nr. 2/09.01.2014.

Intr-adevăr, această decizie a fost atacată în instanţa de judecată, iar afirmaţia privind ‘”destituirea ilegală” nu este fundamentată întrucât prima instanţă de judecată nu s-a pronunţat asupra temeiniciei faptelor săvârşite de angajat, ci a dat câştig de cauză acestuia, ca urmare a unor presupuse vicii de formă.

Mai mult, la recursul pronunţat în data de 28.04.2016, prin care s-a dat câştig de cauză angajatului, instanţa nu a comunicat încă motivele care au stat la baza acestei soluţii.

 

Precizăm, de asemenea, că instituţia noastră prin această soluţie a instanţei, nu trebuie să plătească angajatului şi „despăgubiri” ci doar drepturile salariale şi cheltuielile de judecată, iar Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti va respecta întru totul prevederile legale incidente.

Totodată, vă informăm că, directorul instituţiei – doamna Simona Dolniceanu Vişean, nu a emis punct de vedere cu privire la acest articol. întrucât se află în concediu de odihnă.
sursa: ziarulincomod.ro