anaf

In Monitorul oficial de ieri 18 aprilie 2016, a fost publicata Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse inspectiei fiscale.

 

Documentul reactualizeaza pentru impozitul pe venit prevederile anterioare. Autoritatile fiscale verifica situatia patrimoniala a persoanei fizice, fluxurile de trezorerie si alte elemente relevante, pentru a stabilii daca persoana fizica si-a indeplinit obligatia platii impozitelor.

Consulta aici actul normativ

Ce e bine de stiut:
Daca sunt gasiti in neregula, reprezentantii Fiscului au dreptul sa ajusteze bazele de impozitare pentru fiecare categorie de venit in incidenta persoanei fizice, prin utilizarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor si, dupa caz, sa dispuna masuri asiguratorii sau proceduri de executare silita.

 

Durata unei inspectii nu poate fi mai mare de 6 luni, iar termenul se poate prelungi pana la 12 luni, daca sunt necesare informatii din strainatate.

In realizarea inspectiei, trebuie sa se tina cont de drepturile si obligatiile contribuabilului, drepturi structurate in aceasta carta a contribuabilului - persoana fizica.

Ce drepturi are persoana fizica supusa inspectiei fiscale?
1) Dreptul de a fi instiintat de verificare. Cu minim 15 zile inainte de inceperea verificarii fiscale, persoana fizica trebuie sa fie instiintata de inceperea procedurii, prin comunicarea Avizului de verificare. Avizul cuprinde temeiul juridic al verificarii, data de incepere a verificarii, perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii, posibilitatea de a solicita amanarea verificarii, locul desfasurarii verificarii, solicitarea de informatii si inscrisuri relevante pentru verificare. Persoana fizica are la dispozitie 60 de zile sub sanctiunea decaderii sa prezinte documentele justificative si clarificarile relevante.
2) Dreptul de a solicita amanarea inceperii verificarii. Persoana fizica poate solicita o singura data amanarea verificarii, prin solicitare scrisa, pentru motive justificate. Autoritatile fiscale vor comunica data la care a fost reprogramata actiunea de verificare.
3) Dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate. Pe toata durata verificarii, contribuabilul are dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate (fiscala sau juridica).
4) Dreptul de a schimba locul de desfasurare a verificarii. Persoana fizica are dreptul sa solicite schimbarea locului de desfasurare a verificarii fie la domiciliul acesteia, fie la domiciliul/sediul profesional al persoanei ce acorda asistenta de specialitate. Aceasta solicitare trebuie adresata organului fiscal inainte de inceperea verificarii.
5) Prelungirea termenului de prezentare a inscrisurilor si informatiilor relevante. In situatii justificate, se acorda o singura data prelungirea cu 30 de zile a termenului de prezentare a acestor date.
6) Dreptul de a colabora si de a numi persoane pentru a furniza informatii. Persoana fizica are dreptul de a colabora pentru constatarea situatiilor fiscale, de a furniza informatii si a prezenta inscrisuri. Persoana fizica are dreptul sa numeasca alte persoane care sa dea informatii.
7) Dreptul de a refuza furnizarea de informatii. Sotul/sotia, respectiv rudele si afinii persoanei fizice pana la gradul al III-lea au dreptul de a refuza furnizarea de informatii. Consultantii fiscali, expertii contabili, auditorii, avocatii, notarii publici, medicii curanti, preotii, au dreptul sa refuze comunicarea de informatii. Cu exceptia preotilor, aceste persoane pot comunica informatii cu acordul persoanei fizice.
8) Dreptul de a fi verificat pentru impozite in perioada de prescriptie. Sunt supuse verificarii numai acele impozite si taxe aflate in cadrul termenului de prescriptie.
9) Dreptul de a fi verificat o singura data. Persoana fizica poate fi verificata o singura data pentru fiecare perioada impozabila si pentru fiecare categorie de venituri. In cazuri exceptionale, daca apar elemente noi necunoscute organelor fiscale, se poate dipune o reverificare.
10) Dreptul de pastrare a secretului fiscal. Persoanele ce participa la verificare trebuie sa pastreze secretul fiscal, cum ar fi datele de identificare, sursa si valoarea bunurilor, plati, conturi, rulaje, credite, datorii etc.
11) Dreptul de a cunoaste rezultatele verificarii. Pe parcursul desfasurarii verificarii, persoana fizica are dreptul sa fie informata asupra constatarilor facute de echipa de inspectie. La finele inspectiei, se vor prezenta persoanei fizice constatarile si consecintele fiscale ale verificarii. Persoana fizica are dreptul sa exprime in scris un punct de vedere in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la discutia cu contribuabilul.
12) Dreptul de a contesta. Persoana fizica isi considera lezate drepturile in urma verificarii fiscale, are dreptul la depunerea contestatiei. Aceasta se va depune in termen de 45 de zile de la comunicarea actului administrativ fiscal contestat.

 

Obligatiile persoanei fizice supuse verificarii fiscale.
In afara de drepturi, in timpul desfasurarii verificarii fiscale, persoana fizica are si obligatii. Ce obligatii sunt descrise in Carta drepturilor si obligatiilor contribuabilului persoana fizica?
Află accesând hotnews.ro