administrator bloc

Știați că asociațiile de proprietari funcționează după reguli precise ?

 

Organele de gestiune sunt Adunarea Generală, Comitetul Executiv condus de Președintele Asociației, Cenzorul sau Comisia de Cenzori și Administratorul Asociației. Rolul președintelui este de a verifica dacă deciziile Adunării Generale au fost respectate și aplicate.

El reprezintă asociația pentru semnarea de contracte. Președintele ia decizii în numele asociației. 

 

De asemenea, este cel care avizează prioritățile privind planul de mentenanță și de reparații al instalațiilor comune. 

Președintele are dreptul de semnătură  pe conturile bancare . 

Asociația poate alege să își asigure  bunurile în cazul  oricărei situații neprevăzute de gestionare.  

Administratorul asigură gestiunea financiară, respectă regulile în vigoare, deciziile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea Asociațiilor de Proprietari, deciziile Adunării Generale și ale Comitetului Executiv. 

O bună colaborare între reprezentanții proprietarilor este vitală pentru o bună organizare și funcționare a asociației și asigură confortul proprietarilor.