Mai multe firme, inclusiv rafinării, au fost sancționate anul trecut de comisarii Gărzii de Mediu Prahova pentru poluarea aerului. Informația apare într-un raport de activitate al instituției de control transmis Prefecturii Prahova.

 

Potrivit documentului respectiv, in cursul anului 2015 au fost efectuate actiuni de control  la toti agentii economici care detin  surse staţionare de emisii, inclusiv la instalatiile de incinerare a deseurilor,  activitati reglementate din punct de vedere al protectiei mediului prin autorizatii integrate de mediu. In cazul controalelor efectuate si a notificarilor transmise de catre APM Prahova ( in anumite situatii )  au fost  constatate  depasiri ale valorilor limita ale indicatorilor impuse prin AIM, pentru care GNM CJ Prahova a aplicat sanctiuni contraventionale, in cazul urmatorilor agenti economici:

          1. SC LUKOIL ENERGY GAS SRL Ploiesti- 2 amenzi contraventionale in valoare de cate 100.000 lei conform  Legii 278/2013 pentru nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu prin depasiri ale valorilor limita de emisii;

 

         2. SC PETROTEL LUKOIL SA Ploiesti - amenda contraventionala in valoare de 15 000 lei conform Legii 104/2011 valori ridicate ale imisiilor conducand la mirosuri dezagreabile in Municipiul Ploiesti

        3. OMV PETROM – PETROBRAZI SA Brazi – 2 amenzi  contraventionale  in valoare de 115 000 lei conform  OUG 195/2005 privind protectia mediului pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actul de reglementare, amenda aplicata ca urmare a monitorizarii  factorului de mediu aer atat pentru emisii surse fixe cat si imisii la limita amplasamentului de catre autolaboratoare din cadrul APM Bucuresti, APM Dolj si APM Prahova, respectiv  Legii 104/2011 privind neluarea tuturor masurilor astfel incat sa fie evitate emisiile de fum in atmosfera

        4. SC ECO BURN SRL Brazi – 1 amenda contraventionala in valoare de 100 000 lei, confom OUG 195/2005, cu modificarile ulterioare, ca urmare a nerespactarii prevederilor autorizatiei integrate de mediu si s-a propus suspendarea actului de reglementare

      Ca urmare a sesizarilor atat telefonice cat si scrise privind disconfortul creat de activitatea de fabricare detergenti desfasurata de SC UNILEVER ROMANIA SA  si in urma monitorizarii  efectuata prin laboratoarele APM Dolj si APM Prahova ( lunile ianuarie si martie 2015)  s-a constatat prezenta, la doua surse de emisie, a compusilor organici volatili, indicator pentru care actul de regementare nu prevede valoare limita de emisie, GNM  CJ Prahova a  impus operatorului economic revizuirea actului de reglementare si a notificat autoritatea de reglementare  ca in cadrul procedurii de revizuire sa includa si noile surse de emisii de poluanti in atmosfera si valori limita pentru COV.