Se fac noi înscrieri în programul gratuit de eficientizare energetică a blocurilor de locuinţe, în sistem ESCO.

 

 

Clusterul ROSENC a dat startul unei noi etape de înscrieri în programul de reabilitare, ce prevede următoarele măsuri gratuite pentru locatari: anvelopare termică; distribuție orizontală a agentului termic cu contorizare individuală; recirculare apă caldă menajeră. 

Primul pas pentru a intra în lista celor 100 de blocuri vizate este completarea unui chestionar de către administratorul Asociaţiei de Proprietari, ce poate fi descărcat direct de pe site-urile www.esco-tim.ro şi www.rosenc.ro, secţiunea Programe.

 

Programul presupune că totalitatea costurilor pentru lucrări sunt asigurate în proporţie de 60% din fonduri europene, iar 40% din investiţia companiei de servicii energetice - ESCO, eliberând atât Primăria cât şi locatarii de orice costuri. Principiul de bază al companiilor de tip ESCO (Energy Service Company) îl reprezintă investiţia în soluţii de eficientizare energetică, cu posibilitate de recuperare a investiţiei din economia de energie realizată. 

În urma implementării măsurilor de performanță energetică, locatarilor li se garanteaza o reducere a facturii de energie, ce creste de la an, conform unui grafic prestabilit, pe întreaga perioadă contractuală. Economia realizată va fi evidenţiată prin comparaţia consumului de după implementare, cu cel din anii anteriori. Prin optimizarea consumului de energie după necesitate, locatarii pot economisi mai mult decât garanteaza ESCO, ambele tipuri de economie regăsindu-se în factură.

Pe lângă cota de finanţare în valoarea lucrărilor, ESCO finanțează și elaborează toată documentația tehnico-economică şi administrativă (DTEA) necesară, astfel având siguranța celei mai bune soluții tehnice. Calitatea lucrărilor este prioritară, deoarece în cazul în care nu se realizează economia garantată, compania ESCO riscă să nu îşi acopere costul investiţiei prin cota de economie ce îi revine.

 

DESCRIERE GENERALĂ A SISTEMULUI ESCO (ENERGY SERVICE COMPANY)

Pe plan mondial, atât agenţii economici cât şi instituţiile publice trebuie să facă faţă unor noi provocări şi să găsească soluţii pentru protecţia mediului înconjurător. În acest context, în ultimii ani s-a dezvoltat un nou concept promovat de către companiile care oferă servicii energetice şi finanţează economia de energie (“Energy Services Company” – ESCO), concept ce permite agenţilor economici şi instituţiilor publice să facă faţă provocărilor tot mai mari din domeniul energetic.

În România există 57 de companii de servicii energretice, conform ANRE, însă numărul lor este în continuare redus în comparaţie cu alte ţări, cum ar fi Olanda, unde se numără peste 5000.

 

Firma ESCO este o firmă care oferă soluţii integrate având drept scop reducerea cheltuielilor cu energia şi care este remunerată în funcţie de performanţa soluţiilor implementate. Această definiţie conţine două elemente esenţiale, care diferenţiază firmele ESCO de firmele convenţionale de consultanţă energetică: asigurarea soluţiilor integrate; legătura dintre remunerare si performanţă.

Prin proiectele de eficienţă energetică concepute şi implementate pentru diverşi clienţi, societăţile de servicii energetice de tip ESCO asigură reducerea cheltuielilor cu energia astfel încât economia realizată să acopere în final costurile finanţării proiectului şi să ofere beneficiu financiar net pentru utilizator.

Avantajele contractului de performanţă energetică (EPC) cu o firmă de tip ESCO:

• ESCO încheie un Contract de Performanță Energetică cu proprietarii de imobile, prin care se angajează să investească în măsuri de eficienţă energetică şi garantează performanţa acestora. 

• ESCO abordează întreţinerea şi managementul clădirilor şi asigură o soluţie pentru un consum de energie mai redus şi un confort mai ridicat.

• ESCO combină reiînnoirea dotărilor clădirii cu mentenanţa, managementul şi îmbunătăţirea performanţei energetice şi asigură finanţarea pentru aceste lucrări.

• Avantaj unic al ESCO: faptul că nu prezintă riscuri financiare pentru beneficiar.

• ESCO asigură printr-un contract de performanţă, pentru una sau mai multe clădiri, garanţii pentru: costurile şi calitatea reînnoirii instalaţiilor; economie de energie; costuri mai reduse de energie garantate; controlul costului întreţinerii;

o îmbunătăţire şi confort;

o reducerea emisiilor de CO2;

o creşterea valorii clădirii/apartamentului.

Modul de lucru ESCO

Pentru a realiza acestea, ESCO investeşte în măsuri de economie de energie. Lucrările aferente sunt finanţate de ESCO, iar beneficiarii lucrărilor vor avea un consum mai redus de energie, urmând să împartă economia realizată în: beneficiu propriu şi plată ESCO pentru recuperarea investiţiei.

Prin acest procedeu, pe durata contractului de performanţă energetică, compania ESCO îşi recuperează investiţia şi acoperă costurile finanţării. După încheierea perioadei contractuale, locatarii beneficiază de totalitatea economiei de energie. 

Având în vedere că o Companie de Servicii Energetice – ESCO are ca unic scop valorificarea economiei de energie ce se poate obţine prin realizarea de investiţii în măsuri de eficienţă energetică, Sistemul ESCO presupune ca soluţiile de eficienţă energetică să fie comandate de ESCO în baza principiului de maximă eficienţă tehnico-economică, astfel încât cea mai mare parte a finanţării să poată fi asumată chiar de către ESCO şi în mai mică măsură de Bugetul Local şi chiar deloc de beneficiari.
sursa: ziuadevest.ro