Controale ITM în Prahova, pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfășurat, de la începutul acestui an, un set de acțiuni de conștientizare și control vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici periculoși.

Printre obiectivele acțiunilor de control se numără prevenirea îmbolnăvirilor profesionale și a accidentelor de muncă generate de substanțele periculoase prezente la locurile de muncă, dar și creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța prevenirii riscurilor prezentate de substanțele periculoase.

Totodată, a anunțat ITM Prahova, cu ocazia verificărilor, s-a realizat și monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor expuși la substanțelor periculoase.

„În cadrul acestei campanii, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Sănătate și Securitate în Muncă au desfășurat, între 01 septembrie – 14 octombrie 2020, acțiuni de verificare a măsurilor dispuse în controalele efectuate în lunile iunie – iulie 2020”, a anunțat ITM Prahova, care a precizat că au fost verificați 6 agenți economici.

Deficiențe constate în timpul acțiunilor de control:

  • Nu au fost efectuate măsurători ale nivelului noxelor profesionale;
  • Recipientele în care se aflau agenții chimici periculoși nu erau acoperite;
  • Nu erau puse în aplicare planurile de intervenții în cazul accidentelor legate de agenții chimici

„În urma controalelor desfășurate în cadrul acestei campanii au fost dispuse un număr de 29 măsuri cu termene ferme de remediere a deficiențelor constatate, totodată fiind aplicate 3 avertismente”, a mai precizat ITM Prahova.

Ai un pont? Contactează-ne pe WhatsApp la: 0726.221.596