Taxa-auto-2013.jpg

Actul administrativ care prevede ca taxele auto plătite în trecut de români să fie restituite a fost publicat în Monitorul oficial. Potrivit avocatnet.ro, cererile de restituire pot fi depuse la organele fiscale competente începând cu 1 ianuarie 2018, data-limită de depunere fiind 31 august 2018, însă ele vor trebui însoțite obligatoriu de dovada plății taxelor respective.

 

Beneficiarii acestei ordonanțe sunt contribuabilii care au achitat respectivele taxe și care nu au și-au primit banii înapoi până la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă.

Conform comunicatului, ei vor trebui să ceară în scris organului fiscal competent, până la 31 august 2018, sub sancțiunea decăderii, restituirea sumelor achitate și a dobânzilor aferente acestora (de la data perceperii și până la data primirii).

"Dreptul contribuabililor prevăzuți la alin. (1) (adică cei menționați mai sus - n.red.) de a cere restituirea se naște la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa (...) cererile de restituire se depun, sub sancțiunea decăderii, până la 31 august 2018", scrie, mai exact, în actul publicat azi. Totuși, nu există încă un model de cerere de restituire, acesta urmând să fie aprobat în cel mult două săptămâni de acum încolo.

 

Cererile de restituire trebuie depuse la organele fiscale competente (structurile de specialitate din cadrul Fiscului cu atribuții de administrare a creanțelor fiscale, inclusiv unitățile subordonate lor) și vor trebuie însoțite (în original/copie) de documentul doveditor al taxei speciale, taxei pe poluare, taxei pentru emisiile poluante sau timbrului de mediu, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plății.

Pe lângă aceste documente, proprietarii de mașini vor trebui să depună și copiile cărții de identitate a mașinii și certificatului de înmatriculare.

Restituirea sumelor se va realiza, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, astfel:

  • pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018;
  • pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

 

Dacă nu vor fi de acord cu decizia emisă de organul fiscal privind restituirea banilor, contribuabilii vor putea să le conteste în 45 de zile de la comunicare.

Mai departe, dacă nu vor fi de acord nici cu soluționarea contestațiilor, cei interesați vor putea să intenteze acțiune în instanța de contencios administrativ.