defect-motor.jpg

Îndeosebi în zilele caniculare apar probleme la sistemul de răcire al autovehiculelor. Fie motoarele se supraîncălzesc, fie conductele prin care circulă antigelul cedează. În ambele cazuri, dacă motorul nu este oprit în timp util, apar adevăratele probleme costisitoare.

 

Nu vorbim aici despre răcirea cu aer, întânită mai des la unele motociclete, ci despre sistemul de răcire cu antigel. Constructiv sunt şi motoare care nu necesită aerisire, dată fiind dispunerea conductelor şi a vasului de expansiune. Instalaţia de răcire este compusă din radiator cu termostat şi senzor de temperatură, ventilator, pompă de apă, conductele de legătură precum şi indicatoarele de semnalizare a temperaturii aflate la bord (o lampă şi un indicator termometric). Lichidul de răcire este transportat prin conducte între radiator şi motor de către pompa de apă. Termostatul deschide circuitul spre radiator când temperatura lichidului ajunge la 85-87 grade C.  Pe acest circuit lichidul de răcire preia căldura din blocul motor încălzindu-se şi se întoarce în radiator unde este răcit. Temperatura de lucru a instalaţiei de răcire este păstrată permanent între 87 şi 95 grade C. Încălzirea habitaclului este asigurată tot de lichidul de răcire al motorului, care parcurge un calorifer separat.

Lichidul de răcire este un amestec de antigel concentrat şi apă distilată cu o densitate bine stabilită care îi asigură un punct de congelare la -38 grade C, permiţând motorului să funcţioneze fără să îngheţe la temperaturile negative ale iernii. Totodată are şi proprietăţi de ungere determinând o durabilitate mai mare a garniturilor din instalaţie. La instalaţia de răcire pot apare câteva probleme pe care specialiştii autoexpert le detaliază pe înţelesul tuturor:

 

Scăderea nivelului lichidului de răcire din instalaţie prin neetanşări sau pierderi accidentale. Nivelul lichidului de răcire trebuie verificat periodic pentru a se evita funcţionarea motorului cu un nivel insuficient care ar produce supraîncălzirea lui. Când nivelul de lichid este insuficient, în circuit poate pătrunde aerul scăzând  eficienţa răcirii motorului. Şi când nivelul lichidului este prea mare, la temperaturi ridicate, volumul acestuia creşte peste limita maximă în vasul de expansiune şi produce  pierderi de lichid. Nivelul se poate completa cu lichid de răcire de aceeaşi marcă şi aceeaşi densitate  până la reperul de maxim de pe vasul de expansiune. Înainte de completare trebuie verificate conductele şi colierele instalaţiei şi remediate eventualele neetanşări.

Modificarea proprietăţilor lichidului de răcire. După perioade mai lungi de utilizare lichidul de răcire se degradează modificându-şi principalele proprietăţi: densitatea şi caracterul neutru. Modificarea densităţii are loc datorită evaporării unei cantităţi de apă pe timpul funcţionării sau a completării nivelului lichidului  numai cu apă distilată. Ca urmare a modificării punctului de congelare al lichidului, acesta îngheaţă la temperaturi negative şi  se poate produce crăparea blocului motor. O altă modificare constă în impurificarea cu particule metalice care îi schimbă culoarea transparentă în maroniu şi-l face activ din punct de vedere electrolitic, moment când trebuie înlocuit. Dacă nu este înlocuit, lichidul de răcire coroziv atacă elementele metalice din radiator  deteriorându-le (celulele acestuia) şi produce pierderi de lichid.

Când termostatul rămâne deschis în mod permanent motorul funcţionează la  o temperatură mică decât temperatura normală, consumă mai mult combustibil şi poluează mai mult. În schimb, dacă rămâne permanent închis, motorul se supraîncălzeşte repede, temperatura creşte peste cea de regim, acul indicatorului de temperatură şi lampa de avertizare din bord semnalând regimul de avarie. În acest caz motorul trebuie oprit imediat, altfel poate suferi defecţiuni ireversibile ca blocarea pistoanelor în cilindri, topirea unor piese, reducerea capacităţii de lubrifiere a uleiului, arderea garniturii de chiulasă etc..Dacă ne aflăm undeva pe teren trebuie să ştim că termostatul blocat poate fi demontat cu uşurinţă din furtunul superior al radiatorului şi apoi se poate reporni motorul şi continua deplasarea până la atelierul service unde trebuie montat un nou termostat.