101-drum-in-lucru-dn-7-reparatii-drumuri-asfaltare.jpg

Observatorulph.ro a solicitat Ministerului Transporturilor, prin CNAIR, lista investițiilor în Prahova privind modernizarea de drumuri naționale și poduri. 

Astfel, în cadrul Programului de investiţii aferent judeţului Prahova pe anul 2017, vor fi executate următoarele lucrări şi servicii:

 -          Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor sau valorilor la SDN Ploieşti pentru perioada ianuarie-aprilie 2017, valoare 273.995 lei;

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

-          Servicii de proiectare pentru amenajare intersecţie cu sens giratoriu între DN 1 km 66+500 cu bretea DN 1B catre Ploieşti, DALI+PT+DE+AT, valoare 83.300 ;

-          Servicii de proiectare DALI+PT+DE- Lucrări de întreţinere periodică la viaduct pe DN 1 km 114+886 peste Valea Oraţilor la Posada, valoare 42.490 lei;

-          Servicii de proiectare DALI+PT+DE- Lucrări de întreţinere periodică la pod pe DN 1 km 89+313 peste Doftana la Baneşti, valoare 45.384 lei;

-          Servicii de proiectare Expertiză Tehnică- pod pe DN 1 km 41+955 peste Prahova, Calea I, la Pucheni, valoare 42.245 lei;

-          Servicii de proiectare DALI+PT+DE-Lucrări de întretinere periodică la pod pe DN 1 km 41+955 peste Prahova, Calea I, la Pucheni, valoare 41.955 lei;

-          Servicii de proiectare Expertiză Tehnică- pod pe DN 1A km 130+747 peste viroaga la Maneciu, valoare 26.775 lei;

-          Servicii de proiectare Expertiză Tehnică- pod pe DN 1A km 126+625 peste viroaga la Izvoarele, valoare 26.775 lei;

-          Servicii de proiectare Expertiză Tehnică- pod pe DN 1 km 105+195 peste Valea Sarului la Comarnic, valoare 26.775 lei;

-          Servicii de proiectare Expertiză Tehnică- pod pe DN 1A km 90+086 peste Teleajen la Blejoi, valoare 39.687 lei;

Ce se întâmplă cu podul degradat de peste Teleajen, pe DN 1A, Blejoi

-          Servicii de proiectare DALI+PT+DE+AT - pod pe DN 1A km 90+086 peste Teleajen la Blejoi, valoare 79.373 lei (Vezi AICI imagini cu podul degradat);

-          Servicii de proiectare Expertiză Tehnică- pod pe DN 1B km 11+295 peste Teleajen la Bucov, valoare 66.462 lei;

-          Servicii de proiectare DALI+PT+DE+AT – consolidare versant şi refacere parte carosabilă pe DN 1A km 132+870-km 133+000, valoare 113.050 lei;

-          Servicii de proiectare Expertiză Tehnică- consolidare taluz rambleu şi refacere parte carosabilă banda I şi banda II pe DN 1 km 98+250 stânga., valoare 101.150 lei

-          Servicii de proiectare DALI+PT+DE+AT – consolidare taluz rambleu şi refacere parte carosabilă banda I şi banda II pe DN 1 km 98+250 stg., valoare 85.000 lei;

-          Covoare asfaltice DN 1 km 43+000-46+575, valoare 1.649.765 lei;

-          Covoare asfaltice DN 1B km 11+500-16+500, valoare 2.307.410 lei;

-          Reparaţii sediul SDN Ploiesti, valoare 300.000 lei;

-          Amenajare intersecţie cu sens giratoriu între DN 1 km 66+500 cu bretea DN 1B către Ploieşti, valoare 2.500.000 lei;

-          Lucrări de întreţinere curentă pe toate drumurile naţionale, unde va fi nevoie.

-          Menţionăm că în cazul alocării de fonduri suplimentare, se vor executa şi alte lucrări.

Totodată, prin implementarea proiectului ,,Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN1, în sate lineare şi puncte negre, semnat în data de 30.11.2006, având ca scop identificarea zonelor cu cel mai mare risc privind siguranţa circulaţiei pe DN 1, au fost prevăzute măsuri pentru îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale, pentru un număr de 34 de sectoare de drum, structurate în 7 loturi.

Dintre acestea, pe DN 1, raza judeţului Prahova, Direcţia Dezvoltare Drumuri Naţionale prin Unitatea de Implementare Proiecte 4, derulează următoarele contracte de execuţie lucrări:

-          LOT 1 Sinaia km 119+000 – km 125+700 (contract reziliat – demersuri de re-licitare)

În data de 21.04.2015, primaria Sinaia a eliberat avizul nefavorabil pentru emiterea certificatului de urbanism necesar autorizarii lucrarilor LOT 1.

In vederea obţinerii unui aviz favorabil din partea primariei oraşului Sinaia, C.N.A.I.R. S.A. a analizat condiţiile comunicate, luand în considerare natura/scopul proiectului (de îmbunătăţire a siguranţei circulaţiei rutiere şi pietonale). Având în vedere intenţia C.N.A.I.R. S.A. de relicitare a lucrărilor reziliate, au fost reluate discuţiile cu primaria Sinaia, în vederea obţinerii acordului pentru promovarea proiectului – re-licitare execuţie lucrări (cu utilizarea prevederilor Conditiilor de Contract pentru Echipamente si Constructii inclusiv Proiectare, FIDIC, Cartea Galbena1999);

-           LOT 2: Săftica km 23+940 - km 25+235, Tâncăbeşti km 27+560 - km 30+240, Ciolpani km 32+550 - km 37+120, Potigrafu km 39+800 - km 42+020 - Contract execuţie lucrări semnat în data de: 18.06.2013.

-          LOT 3: PN80 km 78+985-80+890, Băneşti km 87+900-89+880, PN90 km 91+200-92+700, Cornu km 94+400-95+640, Nistoreşti km 101+180-103+710, Predeal km 138+750-144+000, Timişu de Sus km 147+447-149+780 - Contract execuţie lucrări semnat în data de: 23.07.2013.

-          LOT 6: Puchenii Mari km 45+300-46+640, Puchenii Moşneni km 43+050-45+300, Bărcăneşti km 48+560-53+600, Comarnic km 105+505-111+270 - Contract execuţie lucrări semnat în data de: 10.12.2012.

Până în prezent, nu a fost notificată data de începere pentru lucrările aferente obiectivelor de mai sus.

CNAIR a întreprins următoarele demersuri:

-          expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Modernizarea infrastructurii privind siguranţa circulaţiei pe DN 1, în sate lineare şi puncte negre" pentru judetele Ilfov si Prahova;

-          obţinere a Certificatelor de Urbanism / Avizelor / Acordurilor necesare autorizării (emiterea Autorizaţiilor de Construire) lucrărilor aferente contractelor de execuţie anterior  menţionate;

Luând în considerare perioada îndelungată de timp scursă de la data debutului proiectului şi a publicării în Monitorul Oficial cu numarul 665 din data de 30 august 2016 a Ordinului nr. 691/2016 din 11 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere si a auditului de siguranta rutiera, de desemnare si de lucru a auditorilor de siguranta rutiera, CNAIR iniţiaza demersuri în vederea realizării Auditului de Siguranţă Rutieră corespunzător Stadiului 2 (proiect tehnic şi detalii de execuţie), în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei de infrastructură rutieră şi a OMT nr. 691/11.08.2016.

Astfel, CNAIR a întreprins demersurile necesare de semnare a contractelor de prestări servicii privind asigurarea realizării auditului de siguranţă rutieră înaintate de către Autoritatea Rutieră Română în vederea realizării auditului de siguranţă rutieră, în etapa a 2-a, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie.

În funcţie de rezultatul Auditului de Siguranţă, precum şi de cuantificarea modificărilor necesar a fi operate urmare schimbărilor în legislaţie / normelor tehnice, vor fi întreprinse demersurile necesare de:

-              adaptare a Proiectului Tehnic la condiţiile din teren / revizia integrală a Proiectului Tehnic

-              revizia documentaţiei privind exproprierile necesare (în cazul în care va fi necesar);

-              obţinere a avizelor/acordurilor conform Certificatelor de Urbanism şi ulterior a autorizaţiilor de construire pentru lucrările aferente contractului de execuţie.

În cadrul bugetului pentru anul 2017, au fost alocate sumele necesare pentru:

-          realizarea auditului de siguranţă rutieră, în etapa a 2-a, Proiect Tehnic şi Detalii de Execuţie;

-          acordarea avansului în cuantum de pînă la 15% din Valoarea de Contract Acceptată în cazul soluţionării aspectelor menţionate mai sus, respectiv a obţinerii Autorizaţiilor de Construire, necesare emiterii Ordinului de Începere a Lucrărilor.

 

Rezidential 9 Mai
Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.
De același autor
banner_sos_deces_300.jpg

harold_20939_451a4.jpg