spitalul municipal ploiesti

Lucrările la Spitalul Municipal au vizat consolidarea clădirii, însă Camera de Conturi a constatat că s-a plătit nelegal suma de peste 177.000 de lei. O situație similară este și la Secția de Păpuși

Potrivit raportului aproape 169.000 de lei au fost plătiți pentru „lucrări neexecutate, neidentificate de către comisia pentru evaluarea/certificarea în teren a cantităților de lucrări efectiv realizate” aferente lucrărilor realizate şi decontate în 2014 şi 2015. La acestea se adaugă o sumă de 8.733 lei care reprezintă cote de cheltuieli indirecte, profit şi TVA, percepute la valoarea materialelor nepuse în operă. Pe lângă această sumă au fost calculate și penalități. Trebuie precizat că acest contract a fost încheiat , derulat și urmărit de Primăria Ploiești.

„Urmare celor consemnate în notele de constatare, pentru cantitățile de lucrări neidentificate în teren, entitatea  a solicitat constructorului Eubau Tech Industry recalcularea situațiilor de plată atașate la facturile decontate, operațiune în urma căreia a rezultat o valoare a lucrărilor plătită nelegal de 168.845,22 lei, pentru care Eubau Tech Industry a întocmit factura de stornare nr. 10422/27.10.2016”. Conform aceluiași raport, „Eubau Tech Industry a întocmit factura de stornare nr. 10423/31.10.2016. Pentru imobilizarea sumei de 177.578,71 lei în plăți nedatorate, au fost calculate penalități contractuale de 0,1% pe zi de întârziere de 134.683,13 lei”, se mai precizează în raportul întocmit de Camera de Conturi Prahova.

La Secția de Păpuși, respectiv la clădirea de pe Bulevardul Independenței, nr. 14, în raportul Camerei de Conturi se precizează că au existat „diferențe între cantitățile de lucrări înscrise în situațiile de plată prezentate la decontare şi achitate şi lucrările efectiv realizate și finalizate: neexecutarea suprafeței de 93 mp trotuar şi 14 mp trepte marmură, o scară mobilă, 14 mp panouri reflectante sub pasarelă, șase bucăți drapaj panouri, iar în cazul suprafeței de 65,4 mp pardoseală scenă din lemn de pin nu s-a realizat decât montajul unui rând”.