service

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a primit, în total, în primul semestru al anului 2016, 9.129 de petiții, în scădere cu 0,84% față aceeaşi perioadă a anului trecut.

 

 

Structura petițiilor primite pentru cele trei sectoare de activitate este următoarea: 88,99% pentru piața asigurărilor - reasigurărilor; 8,49% pentru piața pensiilor private; 2,52% pentru piața instrumentelor și investițiilor financiare.

Ce au reclamat petenţii

În primul semestru al anului, în 4.023 de cazuri, petenții au reclamat neplata/plata parțială a despăgubirilor/ valorilor de răscumpărare solicitate de către asigurați/păgubiți, ceea ce înseamnă 81,11% din totalul petiţiilor înregistrate în mod unic pe petent, analizate și soluționate. Printre alte aspectele sesizate de către consumatori s-au numărat și solicitări de recalculare a valorii despăgubirilor, respectiv nerespectarea condițiilor contractuale/normelor RCA.

 

Analizând petiţiile depuse rezultă că cele mai multe nemulțumiri ale petenților au fost constatate pentru societatea City Insurance S.A., pentru care s-au primit 1.877 petiții (circa 38% din total). Următoarele două societăţi clasate în topul nemulţumirilor exprimate de consumatori se află Asirom VIG S.A. (704 petiţii) și Carpatica Asig S.A. (703 petiţii).
sursa: asf.ro
top reclamatii asigurari