timbru mediu

A fost publicată în Monitorul Oficial procedura privind recuperarea timbrului de mediu pentru autovehicule.

 

Comunicatul ANAF:

În Monitorul Oficial nr. 274 / 12.04.2016 a fost publicat O.P.A.N.A.F. nr.1154/2016 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7,9, şi 12 din O.U.G. nr. 9/ 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
Astfel, fac obiectul prezentei proceduri :
- sumele reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele preţului de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale.
- diferenţele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia
- valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule
În vederea stabilirii sumei de restituit şi a restituirii efective a sumelor cuvenite, persoanele fizice sau juridice depun la organele fiscale competente cererea de restituire la care se anexează urmatoarele documente:
- actul de identitate al persoanei fizice/ al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie
- documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei de poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ( în situaţia în care persoana fizică sau juridică nu deţine documentul care atestă plata, verificarea plăţii se va face de către organul fiscal, conform procedurii).
- copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original al acestora
Cererea de restituire trebuie să conţină în mod obligatoriu contul bancar în care urmează a se face restituirea .