lege rca modificariAutoritatea pentru Supraveghere Financiară (ASF) a transmis către Parlament pentru studiu noul proiect al legii privind „asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule“.

 


Noua Lege RCA aduce multe modificări noi în domeniu, cum ar fi posibilitatea de plată în rate lunare a poliţei, suspendarea asigurării atunci când un autovehicul nu este utilizat, dar şi modul de compensare sau plată a despăgubirilor în cazul accidentelor din care rezultă victime. Proiectul de Lege a fost avizat de conducerea ASF la 5 aprilie, iar documentul a fost deja transmis spre lectură reprezentanţilor parlamentului. În actul normativ se regăsesc mai multe amendamente care au fost transmise atât de transportatori, cât şi de reprezentanţi ai service-urilor auto. Un lucru important pe care l-au câştigat organizaţiile care au presat Autoritatea de Supraveghere Financiară se referă la eliminarea din noua lege a prevederii potrivit căreia poliţa de asigurarea se prelungeşte automat dacă asiguratul nu înaintează o cerere de încheiere înainte de expirare.

Modificări la RCA – Plata în rate lunare

În noua lege polita de asigurare poate fi achitată inclusiv în rate lunare. Potrivit legii, „contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului“. În actul normativ se mai spune că „plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat şi asigurătorul RCA; contractul RCA produce efecte şi în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/contractant/utilizator şi asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA (...) contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate“. Legea prezintă şi trei situaţii în care poliţele de asigurare pot fi încheiate pe perioade mai mici de o lună. „a) pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative;b) pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile;c) pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile“, se arată în proiectul de act normativ.

Modificări la RCA – Termen de plată al despăgubirii

 

Noile prevederi din proiectul Legii RCA stabileşte şi termene pentru soluţionarea despăgubirii de către asiguratori. „În termen de cel mult 3 luni de la data înaintării cererii de despăgubire de către asigurat ori de către partea prejudiciată, asigurătorul RCA este obligat: a) fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat; b) fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire“, se arată în proiect. Dacă în termen de 30 de zile asiguratorul nu a notivicat partea prejudiciată de respingerea pretenţiilor de despăgubire, dar şi motivele respingerii, atunci asiguratorul RCA este obligat la plata despăgubirilor. „Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul prevăzut sau şi le îndeplineşte în mod defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea, se aplică o penalizare calculată pentru fiecare zi de întârziere, prin aplicarea dobânzii Banca Naţională a României ROBOR plus o marjă anualizată de 30 de puncte procentuale pentru întreaga sumă de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată, care se plăteşte de asigurător“, mai arată noul proiect de act normativ.


Citeste mai mult: adev.ro/o5aog6

 

Auto-moto
  • Sâmbătă, 21 Octombrie 2017
  • De Mihai Popescu

Trafic infernal pe centura de est a Ploieștiului

Lucrările de asfaltare, care se desfășoară în această dimineață pe centura de est a Ploieștiului, au transformat traficul într-unul de coșmar între caricatura de giratoriu de la Bucov și Blejoi. Se...