Şcoala de şoferi în 2016. Persoanele care au peste 18 ani şi îşi doresc să obţină permisul de conducere trebuie să scoată din buzunar circa 1.000 de lei şi să parcurgă 25 de ore de teorie şi 30 de ore de practică ale unei şcoli de şoferi.

Şcoala de şoferi în 2016. Persoanele care au peste 18 ani şi îşi doresc să obţină permisul de conducere trebuie să scoată din buzunar circa 1.000 de lei şi să parcurgă 25 de ore de teorie şi 30 de ore de practică ale unei şcoli de şoferi.

 

Pentru a putea urma cursurile unei şcoli de şoferi în 2015, candidatul trebuie să se prezinte la înscriere cu un dosar ce trebuie să conţină avizul medical că este apt pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicită permisul, cazierul, dar şi o cerere tip completată cu informaţii persoanele. 

Potrivit ultimelor reglementări impuse de Autoritatea Rutieră Română (ARR), şcolile de şoferi trebuie să îşi înregistreze toţi cursanţii în Registrul Naţional al Cursanţilor şi în Registrul unic de evidenţă a cursanţilor. Concret, se introduce registrul unic de evidenţă a cursanţilor, cu datele de identificare ale fiecărei persoane din această categorie, numărul contractului de şcolarizare, numărul şi data orelor de conducere efectuate. Dacă nu înregistrează datele în evidenţa electronică, instructorii auto vor fi amendaţi.

Potrivit normelor aflate în vigoare, cursaţii trebuie să parcurgă circa 25 de ore de teorie, după care urmează 30 de ore de cursuri practice.

 

Şcoala de şoferi în 2016: două examene pentru obţinerea permisului de conducere

După ce a absolvit cursurile şi a obţinut rezultate pozitive la cele două examene susţinute la şcoala de şoferi, candidatul urmează să se ducă la Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor unde i se va face o poză şi va trebui să dea o semnătură în format electronic care va rămâne în baza de date a Poliţiei şi care, ulterior, va fi trecută pe permisul de conducere. 

De asemenea, tot atunci se plătesc 68 de lei care reprezintă taxa pentru eliberarea permisului de conducere.

 

Şcoala de şoferi în 2016. Ce trebuie să conţină dosarul de examinare:

  • cerere-tip, semnată de candidat;
  • fişa de şcolarizare, emisă de şcoala de şoferi, în care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa...», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea. Documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată, care atestă grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt să le conducă, se păstrează la şcoala de conducători auto care a pregătit candidatul;
  • certificatul de cazier judiciar în termenul de valabilitate;
  • copia actului de identitate valabil;
  • dovada de plată a taxelor şi tarifelor aferente obţinerii permisului de conducere declaraţie pe propria răspundere (dacă este cetăţean român, dacă este cetăţean al statelor membre ale Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene sau dacă este străin, cu drept de şedere temporară sau pe termen lung)
  • Proba teoretică va fi susţinută chiar în ziua înscrierii la examenul pentru permis, iar aceasta constă în rezolvarea unui chestionar de verificare a cunoştinţelor teoretice care conţine 26 întrebări. Timpul acordat acestui examen este de 30 minute, iar pentru promovarea lui este nevoie că cel puţin 22 de întrebări să fie rezolvate corect.

Şcoala de şoferi în 2016. Ce costuri mai implică

Din octombrie 2015 a intrat în vigoare o nouă lege prin care cursanţii care au picat „traseul” nu mai sunt obligaţi să susţină încă o dată proba teoretică. 

 

Concret, cei care au reuşit să ia „sala”, dar au picat „traseul” nu vor mai fi obligaţi să se prezinte, ulterior, la ambele probe, aşa cum este în prezent. Succesul la examenul teoretic îţi asigură accesul la cel practic de mai multe ori, pe o perioadă de un an. Abia după depăşirea acestei perioade candidaţii la permis vor fi obligaţi să repete atât cursurile şcolii de şoferi, cât şi ambele examene.

sursa: adevarul.ro