Articole recomandate

A N U N T

Comuna Valea Doftanei,cu sediul in Valea Doftanei,sat Tesila,str.Calea Doftanei, nr. 156, judetul Prahova , organizeaza concurs pentru ocupare pe perioada nedeterminata a unui post vacant de SOFER,treapta I– personal contractual in cadrul Compartimentului “ administrativ si transporturi”.
Concursul se organizeaza la sediul Primariei comunei Valea Doftanei in data de 16.01.2020,ora 10.00-proba scrisa si 17.01.2020- interviul.
Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in perioada 23.12.2019-09.01.2020, ora 16.30 la registratura Primariei comunei Valea Doftanei si vor contine obligatoriu documentele prevazute la art.6 din HG 286/23.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale.
Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii specifice:
- studii profesionale/medii ;
- permis de conducere categoria B
- posesor permis de conducere categoria B, minim 5 ani.
Relatii suplimentare despre conditii de participare,bibliografia si continutul dosarului de concurs se pot obtine la sediul Primariei comunei Valea Doftanei si la numarul de telefon 0244365367-resurse umane,int.15.

Publicat pe data de: 23.12.2019