Articole recomandate

ANUNȚ PUBLIC
Secretariatul Tehnic permanent al Comitetului de Bazin Buzău-Ialomița, anunță că în ziua de JOI, 14.11.2019, în orașul Buzău, la sediul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, din str. Bucegi, nr. 20 bis, va avea loc ședința Comitetului de Bazin Buzău-Ialomița.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
11.30 - Actualizarea componenței Grupului de lucru constituit pentru analiza și avizarea proiectelor Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și a Codului de bune practici agricole, în conformitate cu prevederile O.M.1387/2006, art.11.
11.45 - Scurtă prezentare a proiectelor „Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și a Codului de bune practici agricole” .
12.15 - Prezentarea de observațíi/sugestii/propuneri de modificare sau completare de către membrii Grupului de lucru și ai membrilor Comitetului de Bazin Buzău-Ialomița și avizarea celor două documente.

Persoanele fizice sau juridice - prin reprezentant - interesate, se pot adresa Secretariatului Tehnic permanent al Comitetului de Bazin Buzău-Ialomița, str. Bucegi, nr. 20 bis, Buzău, tel: 0238/725446, 725447.

Publicat pe data de: 08.11.2019