Articole recomandate

INFORMARE

Această informare este efectuată de:


Comuna Gorgota, cu sediul în sat Gorgota, comuna Gorgota, strada Principală, nr. 70, judeţul Prahova, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: “Întocmire PUZ – Ridicare restricţie de construire şi extindere intravilan (S=91368 mp) pentru zonă dotări tehnico-edilitare, zonă dotări sportive, zonă instituţii şi servicii, zonă locuinţe şi funcţiuni complementare şi zonă căi de comunicaţie rutieră pentru amplasare terenuri sport şi amenajare drum acces (Sst=92840 mp)” localizat în comuna Gorgota, sat Poienarii Apostoli, judeţul Prahova.

Această investiţie este nouă și ca rezultat al acestei activități vor rezulta ape uzate menajere ce vor fi evacuate la reţeaua locală.Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.


Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată, după data de 01.10.2019.

Publicat pe data de: 21.10.2019