Articole recomandate

INFORMARE
Această informare este efectuată de: Primăria Comuna Puchenii Mari, com. Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr. 257, jud. Prahova, telefon: ()244-47.70.00, telefon/fax: 0244.47.73.05 ce intenționează să solicite de la Administrația Bazinala de Apa Buzău Ialomița, Sistemul de Gospodărie a apelor Prahova aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor „Modernizare gospodărie de apă și extindere rețele de apă și canalizare în comuna Puchenii Mari, județul Prahova”, amplasate în Comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, sat Miroslăvești, sat Moara, sat Odăile și sat Pietroșani, jud. Prahova.
Aceasta investiție este nouă.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menłionată.
Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa: Primăria Comuna Puchenii Mari, com. Puchenii Mari, sat Puchenii Mari, nr. 257, jud. Prahova, telefon: 0244-47.70.00, telefon/fax: 0244.47.73.05, primar Negoi Constantin, după data de 07.10.2019.

Publicat pe data de: 07.10.2019