Articole recomandate

ANUNȚ
Comuna Magureni, cu sediul în Magureni, str. Cantacuzinilor, nr.980, județul Prahova, organizează în data de 31.10.2019, ora 12.00, licitație publică deschisa cu strigare pentru inchirierea unui spațiu in suprafata de 50 m.p. situat în cladirea din spatele Gradinitei cu program normal Magureni cu destinatia spatiu comercial/spatiu birouri/spatiu prestari servicii.
Termenul de închiriere este de 5 ani.
Nivelul minim al chirieri este de 600 lei/luna. Pasul de licitatie este de 10% din pretul de pornire, respectiv 60 lei.
Documentația de atribuire poate fi achiziționată de la sediul Primăriei comunei Magureni, județul Prahova.
Garanția de participare la licitație este de 600 lei.
Ofertele se pot depune la sediul locatorului, până pe data de 31.10.2019, ora 11.00.
Informații suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0244/384.760; 0244/384.203 sau e-mail: [email protected]

Publicat pe data de: 02.10.2019