Articole recomandate

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Denumire județ: Prahova
Denumire UAT: Mănești
Sectoare cadastrale: 40, 41, 43
OCPI Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale numerele 40, 41 43 pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 (alin 1) și (2) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 30.08.2019
Data de sfârșit a afișării: 28.10.2019
Adresa locului afișării publice: Primăria Mănești, comuna Mănești, nr. 134, str. Principală, județul Prahova.
Repere pentru identificarea locației: Sediul Primăriei Mănești.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Mănești.
Alte indicații utile pentru cei interesați se pot obține la sediul primăriei comunei Mănești.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Publicat pe data de: 22.08.2019