Articole recomandate

ANUNȚ
Comuna Blejoi, cu sediul in Blejoi, str.Blejoi-Valeni, nr.1003, jud.Prahova organizeaza in data de 28.03.2019 ora 10,00 licitatie publica in vederea inchirierii urmatoarelor spatii cu destinatia birouri din cadrul Salii Polivalente Blejoi:
-birou in suprafata de 25,50 mp situat la etajul 1
-birou in suprafata de 6.35 mp situat la etajul 1
Documentatia de atribuire poate fi achizitionata de persoanele interesate de la sediul autoritatii contractante.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/410445.
PRIMAR,
Adrian Dumitru

Publicat pe data de: 14.03.2019