Articole recomandate

SC DEZTOTO SH SRL, titular al proiectului:“CONSTRUIRE HALĂ DEZMEMBRĂRI AUTO, ALEI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE, ” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul:“CONSTRUIRE HALĂ DEZMEMBRĂRI AUTO, ALEI PIETONALE, ÎMPREJMUIRE” propus a fi amplasat în comuna Bucov, sat Pleașa, str. Dimitrie Cantemir, nr.311, judeţul Prahova.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova din Ploieşti, Str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.306, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 si 15,00 precum şi la următoarea adresă de internet www.apmph.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului până la data de 26.04.2018.

Publicat pe data de: 19.04.2018