Articole recomandate

SC RECUNOȘTINȚA PRODCOM IMPEX SRL, titular al proiectului:”CONSTRUIRE PLATFORMĂ PENTRU CENTRALĂ COGENERARE ABUR/ELECTRICITATE, ÎN INCINTA FABRICII”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului – de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:”CONSTRUIRE PLATFORMĂ PENTRU CENTRALĂ COGENERARE ABUR/ELECTRICITATE, ÎN INCINTA FABRICII”, propus a fi amplasat în comuna Filiăeștii de Pădure,str.Gării , nr.661, judeţul Prahova.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova din Ploieşti, Str.Gh.Gr.Cantacuzino nr.306, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00 si 15,00 precum şi la următoarea adresă de internet: [email protected]

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anunţului, până la data de 04.04.2018

Publicat pe data de: 29.03.2018