header-ait.jpg


Municipiul Ploiesti, 06.10.2017


ADVIT - Sistem Integrat pentru consolidarea pozitiei pe piata a SC ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL prin dezvoltarea productiei de calculatoare si echipamente periferice.


SC ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL, in calitate de beneficiar, a semnat pe data de 13/09/2017 contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia in calitate de Organism Intermediar.


Obiectul contractului il reprezinta acordarea finantarii nerambursabile pentru implementarea proiectului nr SMIS 104396, intitulat „ADVIT - Sistem Integrat pentru consolidarea pozitiei pe piata a SC ADVICE INFORMATION TECHNOLOGY SRL prin dezvoltarea productiei de calculatoare si echipamente periferice” prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.


Valoarea totala a contractului este de 179.607,72 lei, valoare ce include finantarea nerambursabila de 120.744,69 lei.                                          


Informatii despre societate: SC Advice Information Technology SRL, RO 33870820, J40/10431/2015, RO45INGB0000999905689636 - ING Office Ploiesti, Web: www.adviceit.ro, E-mail: [email protected], Fax: +40 372 872525, Adresa de corespondenta: 060512, B-dul Constructorilor 20A, sector 6, Bucuresti, Persoana de contact: Adriana Tarascu, Nr. Telefon: 0729.987.630


Nota: Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.


footer-ait.jpgPublicat pe data de: 06.10.2017
nopic