37019282_676821312711463_2096516585358360576_n.jpg

Știați că minoritățile naționale pot folosi limba maternă în relație cu sediul instituției prefectului?!

Conform Codului Administrativ, în localitățile în care ponderea cetatenilor care aparțin unei minorități naționale este de peste 20%, se poate folosi și limba maternă în relație cu autoritățile administrației publice locale, instituțiile publice aflate în subordinea acestora, organismele prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, precum si cu prefecturile, serviciile publice deconcentrate.

Prefectura este definită in Codul Administrativ, art. 265 alin.5, ca sediul instituției prefectului, adică imobilul în care își desfășoară activitatea instituția prefectului.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Prin urmare, cetățenii minorităților naționale pot folosi limba maternă în relația cu un imobil, nicidecum cu instituția prefectului.