sporuri-atacate-instanta.jpg

Instituția Prefectului a atacat 28 dispoziții ale primarilor prahoveni privind acordarea de sporuri angajaților din administrația locala, iar în alte 10 situații a solicitat revocarea dispozițiilor.

 

Procesele sunt pe rolul instantei de Contencios Administrativ si au ca obiect anularea sporurilor considerate ilegale.În primele șase luni ale acestui an au fost emise 28 de dispoziții emise de primari, iar pentru alte 10 dispoziții s-a solicitat revocarea actelor administrative.

De exemplu, într-o primărie din Prahova toși angajații au beneficiat de indemnizație de dispozitiv, de care beneficiază numai angajații MAI. Iar sporurile erau de până la 25% din salariul de bază.

În alte primării s-au acordat angajaților spor de dificultate sau spor de confidențialitate ori spor de condiții vătămătoare.

 

Reamintim faptul ca, începând cu luna iulie, a intrat în vigoare legea salarizării unitare, dată la care au fost stabilite noi salarii.

Procesele aflate pe rolul instanței vor continua, urmând ca în cazul în care primăriile nu au câștig de cauză să returneze banii primiți de la începutul anului, aferenți sporurilor adoptate.