tarife-majorate-piete-obor.jpg

În ciuda faptului că nu au fost făcute investiții majore în piețele și Oborul din Ploiești, aleșii locali au aprobat astăzi o majorare a chiriilor pentru mesele și spațiile comerciale cu 15%. Mulți cred că această majorare va conduce implicit la scumpirea produselor de pe tarabe. 

 

Aleșii locali au aprobat astăzi modificarea contractului de delegare de gestiune prin concesiune, mai exact majorarea tarifelor percepute de SC Hale și Piețe  SA, pentru închirierea meselor, spațiilor comerciale, spațiilor de depozitare și terenurilor din piețe, în imobilul Halelor Centrale, cât și în Obor. Asta în condițiile în care, spun comercianții, reabilitarea pieței centrale este un proiect blocat, iar condițiile din piețe lasă mult de dorit. 

Motivul invocat de conducerea SC Hale și Piețe pentru propunerea de creștere a tarifelor de închiriere a fost că ultima majorare, prin aplicarea unui procent de 3,56%, a fost în mai 2014, când s-a luat în calcul indicele prețurilor de consum din 2013. În plus, conducerea SC Hale și Piețe a motivat solicitarea majorării tarifului prin faptul că au crescut tarifele pentru activitățile prestate de furnizorii de servicii, dar și creșterea salariului minim pe economie, de la 850 de lei/lună în 2014, la 1.250 de lei/lună în 2016, respectiv la 1.450 de lei/lună în 2017.

 

„Din propunerile de majorare a tarifelor (Anexa “Propuneri tarife majorate” atașată prezentului), tarifele calculate în funcție de nivelul cheltuielilor realizate în anul 2016 sunt valoric cu mult mai mari decât tarifele propuse cu o creștere de 15% față de tarifele actuale. Luând în considerare ca prin contractul de delegare de gestiune SC Hale și Piețe SA are ca obiective creșterea veniturilor, diminuarea pierderilor si creșterea productivității consideram necesara majorarea tarifelor practicate de S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”, se arată în raportul de specialitate al proiectului de hotărâre aprobat astăzi la Ploiești.

Conform hotărârii aprobate astăzi, „agenții economici (S.C., II, IF şi PFA), ce au închiriate mese sau tonete, în baza contractelor de închiriere încheiate cu S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, vor beneficia de o reducere cu 10 % din contravaloarea chiriei datorată pentru luna următoare, dacă vor plăti integral chiria, până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs. De această reducere, vor beneficia numai agenții economici care sunt cu plata chiriei la zi. La plăţile efectuate după data scadentă, se vor percepe majorări de întârziere în procentul stabilit la art. 2 din anexa nr. 8 la contractul de delegare de gestiune prin concesiune către S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.

Tariful perceput pentru închirierea țarcurilor în piață în vederea comercializării strugurilor, pepenilor, verzei și brazilor este de 4,70 lei /mp / zi, TVA inclus, conform anexei aprobate la contractului de delegare.

Cu privire la tarifele sociale, actul adițional la contractul de delegare prevede că închirierea mesei în acest mod „poate fi făcută numai de către producătorii cu domiciliul în județul Prahova, în urma prezentării certificatului de producător și numai pentru o perioada de maximum 5 (cinci) zile / luna”.

În timpul ședinței, consilierul local Gheorghe Sârbu (PNL) a cerut rezilierea contractului pentru Oborul din Ploiești, conducerea SC Hale și Piețe anunțând că a notificat deja firma din Giurgiu în acest sens.

tarife-sc-hale-piete.jpg<>