afacere-plusvag-=avocat-cj-prahova.jpg

Consiliul Județean Prahova are de recuperat 3,6 milioane de euro, precum și penalități de întârziere de la societățile comerciale PlusVag Investimentos Ploiești și PlusVag Investimentos SA Braga Portugalia, la care se adaugă inclusiv cheltuielile de judecată. 

Prin sentința Tribunalului Prahova, rămasă definitivă și irevocabilă, cele două societăți comerciale au de plată 3.650.000 de euro, la care se adaugă penalități, dar și cheltuieli de judecată în cuantum de 77490 lei , în urma unei acțiuni în pretenții care a format obiectul dosarului nr.14255/281/2013 al Judecătoriei Ploiești, prin sentința civilă nr.8130/24.06.2015, rămasă definitivă.

Potrivit Consiliului Județean Prahova, „societățile de mai sus sunt obligate, în solidar, să achite și aceste cheltuieli de judecată , precum și faptul că a fost deschisă procedura simplificată de insolvență față de debitoarea SC PlusVag Investimentos SRL. Ploieşti la data de 2.02.2017, iar aceasta formează obiectul dosarului nr.411/105/2017, aflat pe rolul Tribunalui Prahova, lichidator judiciar fiind desemnat CII Drăgulin Răzvan Alin”.

De asemenea, „SC PlusVag Investimentos cu sediul în Portugalia a intrat în insolvență în anul 2016, iar instituția noastră s-a înscris la masa credală cu sumele datorate de această societate. Astfel, prin Hotărârea Consiliului județean Prahova nr.180/2016 a fost aprobată achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pe perioada procedurilor de insolvență a S.C. Plusvag Investimentos S.A. Braga, Portugalia”, se mai arată în raportul de specialitate al unui proiect de hotărâre supus astăzi dezbaterii în ședința CJ Prahova..

Din aceste motive se impune reluarea procedurii de executare a firmei, care are sediul în Portugalia.

Întrucât procedura de executare presupune parcurgerea mai multor etape, este necesară participarea unui avocat specializat din Portugalia, se arată în expunerea de motive a unui proiect de hotărâre care este supus astăzi votului în plenul CJ Prahova. 

Istoria afacerii cu PlusVag durează de mai bine de 11 ani. În noiembrie 2006 Consiliul Județean Prahova a aprobat trecerea, din domeniul public al județului în domeniul privat al acestuia, a unei suprafețe de teren de 58,57 ha (inclusiv a construcțiilor existente pe acesta), situată în comuna Bărcănești, satul Tătărani, în vederea realizării unui ansamblu rezidențial. Obiectul asocierii îl constituia realizarea de către autoritatea publică împreună cu un operator economic a unui ansamblu rezidențial pe o suprafață de 102,15 ha și valorificarea acestuia prin vânzare, cu excepția bunurilor și a terenului de domeniu public. Un an mai târziu, societatea din Portugalia cumpăra de la Consiliul Județean Prahova o suprafață de peste 158.000 mp, cu 1.588.892,20 euro, iar în 2008, aceeași suprafață era vândută de firma străină către o altă societate cu... 9.500.000 euro. Camera de Conturi Prahova a descoperit că firma portugheză nu a respectat contractul și, prin urmare, Consiliul Județean trebuia să recupereze peste 3,6 milioane de euro. Prin urmare planurile mărețe au fost sortite eșecului.