constructii-campina.jpg

Biroul de urbanism și amenajarea din cadrul Primăriei Câmpina a venit cu un set de precizări legate de  obligațiile în domeniul executării lucrărilor de construcții pentru beneficiarii/investitorii autorizațiilor de construire/desființare.

Astfel, formularul F 11 (Ordinul 839/2009) în baza căruia se redactează autorizația de construire/desființare conține, pe lângă informațiile privind obiectul, valoarea și amplasamentul construcțiilor, și obligațiile beneficiarului/investitorului (pag. 2) astfel: termenul de valabilitate al autorizației este cel înscris la litera D, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate și durata de execuție a lucrărilor este cea înscrisă la litera C calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunţată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate, se arată într-un comunicat al Biroului de Urbanism din cadrul Primăriei Câmpina..

Investitorul/beneficiar al autorizației de construire/desființare are mai multe obligații. Astfel, cu minim 10 zile înainte de începerea lucrărilor investitorul trebuie să depună și să înregistreze la Primăria Municipiului Câmpina comunicarea privind începerea execuției lucrărilor (formular F 13 din Ordinul 839/2009).

De asemenea, cu minim 10 zile înainte de începerea lucrărilor, investitorul trebuie să depună și să înregistreze la Inspectoratul de Stat în Construcții, str. Gheorghe Doja, nr.34-38, Ploiești comunicare privind începerea execuției lucrărilor (formular F 14 din Ordinul 839/2009); odată cu comunicarea, se va depune în format electronic proiectul tehnic de execuție complet însoțit de referatele de verificare; în cazul în care nu se comunică începerea lucrărilor în termenul stabilit, termenul de valabilitate al autorizației expiră.

La începerea lucrărilor trebuie afișat la loc vizibil panoul de identificare a investiției (anexa nr. 8 la Ordinul 839/2009); neafișarea panoului investiției constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.

În cazul în care se constată că a fost începută executarea lucrărilor fără comunicare, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației.

Neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate la autoritatea emitentă a autorizației de construire/desființare constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Neînceperea lucrărilor ori nefinalizarea acestora în termenele stabilite conduce la pierderea valabilității autorizației, fiind necesară emiterea unei noi autorizații de construire, în condițiile Legii.

Autorizația de construire/desființare se poate prelungi prin depunerea la sediul Primariei- cu minim 15 zile înaintea expirării acesteia- a unei cereri tip (formular F12 din ordinul 839/2009) la care se anexează autorizația de construire/desființare și chitanța cu care s-a achitat taxa de prelungire a autorizației, în valoare de 30% din taxa achitată inițial.

Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se poate acorda o singură dată și pentru o perioadă nu mai mare de 12 luni. 

 

 

 

 

Rezidential 9 Mai
Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.
redactor șef
Mai multe despre autor și articolele sale
Roxana Tănase este jurnalistă din 1999. Face parte din ”garda veche” de ziariști ai Prahovei și, din 2012, este în echipa Observatorulph.ro.
De același autor
banner_sos_deces_300.jpg

harold_20939_451a4.jpg