hipodromul-ploiesti-curse-trap.jpg

Reabilitarea Hipodromului Ploiești, proiect finanțat din fonduri europene, dar și din bugetul local, nu este singura măsură care trebuie luată astfel încât la Ploiești să se reia activitatea hipică.

Primăria Ploiești propune un nou regulament pentru cursele de trap, dar și calendarul activităților hipice. Trebuie precizat, că la această oră, Complexul Hipodrom, în urma modernizării, deține singura pistă de alergări hipice de trap din România. 

„Pentru buna desfășurare a alergărilor hipice este necesară adoptarea Regulamentului Curselor de Trap ce reprezintă cadrul normativ pentru desfășurarea acestora, reglementarea calificării cailor în probele oficiale, întărirea disciplinei competiționale, având un caracter obligatoriu la nivelul Hipodromului Ploiești”, se arată într-un proiect care urmează să fie analizat în viitoarea ședință a Consiliului Local”, se arată în expunerea unui proiect de hotărâre care ar urma să fie dezbătut în Consiliul Local..

Totodată, potrivit propunerii, sumele provenite din tarife, sponsorizări și amenzi vor constitui sume ce vor intra în fondul de premiere al curselor de trap și vin în completarea subvențiilor de la bugetul local.

„Având în vedere necesitatea utilizării judicioase a acestui obiectiv de investiții în scopul în care a fost realizat, respectiv pentru organizarea curselor de trap pe Hipodromul Ploiești, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2017 și Regulamentul Curselor de Trap întocmit de Agenția Națională de Zootehnie, care este ȋnsoţit de „Amendamentele specifice Hipodromului Ploiești””, se mai precizează în expunerea de motive.

Proiectul prevede totodată, pe lângă calendarul curselor de trap și indemnizația de arbitraj ce se poate acorda personalului de specialitate pentru competiții interne și internaționale, în sumă de 210 lei brut/reuniune, iar pentru personalul auxiliar 75% din suma prevazută pentru personalul de specialitate (158 lei brut/reuniune).

Dacă proiectul va fi aprobat, Buletinul Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2017 va cuprinde Calendarul probelor clasice și semiclasice ce se vor desfășura pe Hipodromul Ploiești, dar și Comisiile de specialitate necesare Reuniunilor de trap.

Momentan, pe Hipodromul Ploiești a fost organizată o singură cursă de trap demonstrativă, în 2016, având în vedere că la nivel național momentan nu funcționează nicio structură care să se ocupe de reuniunile hipice.