policlinica cina renegociere contracte

Concesionarea cabinetelor medicale, din 2011, a fost făcută cu menționarea în contract a unei clauze, potrivit căreia, după cinci ani redevența va fi calculată la prețul pieții.

Prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 884/2004 a fost reglementat cadrul juridic privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale. Calitatea de concesionar, potrivit actului normativ, o are medicul titular al cabinetului sau cel delegat de medicii asociati, care functioneaza in spatiul ce face obiectul concesionarii, acestia avand drept de preferinta fata de alti medici.

La Ploiești, printr-o hotărâre de Consiliu Local, la nivelul anului 2011, s-a aprobat concesionare pe o perioadă de 15 ani, cu drept de prelungire conform legii, a spaţiilor cu destinaţie medicală din imobilul situat în Ploieşti, str. Andrei Mureşanu nr. 56, în vederea reorganizării Centrului de Diagnostic şi Tratament Ploieşti.

Până acum, concesionarea spatiilor s-a facut in schimbul unei redevente anuale, plătită de concesionar, care a fost de 1 euro/m2/an în primii 5 ani. După primii 5 ani, nivelul minim al redevenței se va stabili de către concedent, pornind de la prețul pieței, sub care redevența nu poate fi acceptată, se arată în raportul de specialitate.

Rapoartele de evaluare pentru 12 cabinete medicale au fost întocmite de către firma S.C. Danina Star S.R.L.

Dacă proiectul va fi aprobat, în termen de 15 zile de la primirea notificării, reprezentanţii cabinetelor medicale se vor prezenta la sediul Direcţiei Gestiune Patrimoniu, Serviciul Contracte cu sediul în strada Emile Zola nr. 8, et. 1, cam. 4 în vederea semnării actelor adiţionale la contractele de concesiune.