parcul industrial ploiesti selectie expert angajari membrii ca

Consiliul Județean Prahova se pregătește să demareze procedurile de selecție a membrilor Consiliilor de Administrație la Parcurile Industriale din Prahova, la care instituția este acționar unic.

Contractele de mandat ale membrilor consiliilor de administrație ale societăților la care Consiliul Județean Prahova este acționar unic, respectiv S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., S.C. Plopeni Industrial Parc S.A., S.C. Brazi Industrial Parc S.A. și Compania de Servicii Publice și Energii Regenerabile Prahova S.A., expiră în perioada imediat următoare.

„Din acest motiv, dar și pentru a da un plus de eficiență acțiunii, considerăm că procedurile de selecție a noilor administratori trebuie să fie făcute de către Consiliul Județean Prahova în calitate de autoritate publică tutelară prin intermediul unui expert specializat în recrutarea resurselor umane”, se prevede într-un proiect care urmează să fie supus dezbaterii în ședința CJ Prahova.

„Normele metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, stabilesc în mod clar că declanșarea procedurilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație la societățile la care unitatea administrativ-teritorială este acționar unic
începe la data emiterii de către autoritatea publică tutelară a actului administrativ în acest sens, respectiv hotărâre de consiliu județean. Deoarece actuala legislație impune ca procedurile de selecție să nu poată fi făcute decât de specialiști în recrutarea resurselor umane, se impune contractarea unui expert în acest domeniu”, se arată în expunerea de motive a proiectului.